Đề tài Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn

Thanh khoản đ ợc xem là yếu tố “huyết m ch” của thị tr ờng tài chính. Việc điều tiết phù hợp của nó là rất quan trọng cho sự vận hành tr n tru của một nền kinh tế. Chính vì vậy, việc tiến hành đo l ờng và dự b o gi trị t ng lai của thanh khoản, cũng nh rủi ro thông qua biến động ph ng sai của chỉ số thanh khoản là điều thực sự cần thiết với bất kỳ một nhà đầu t , một doanh nghiệp nào khi nghiên cứu đầu t vào bất kỳ một tài sản nào, đặc biệt là trên thị tr ờng chứng khoán. Tuy nhiên, tính t i thời điểm hiện t i, hầu nh ch a có nghiên cứu trong n ớc về đo l ờng và dự b o thanh khoản. Nắm bắt đ ợc thực tế này, tôi quyết định lựa chọn đề tài: : “Ứng dụng mô hình ARIMA – ARCH/GARCH để dự báo thanh khoản của 30 cổ phiếu có giá trị vốn hóa và thanh khoản lớn nhất niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong ngắn hạn”. Mục tiêu quan trọng nhất mà đề tài h ớng đến là dự b o thanh khoản trong t ng lai gần cho nhóm cổ phiếu trong rổ VN30. Từ đó, giúp cho nhà đầu t và các nhà ho ch định chính s ch nắm bắt xu thế thanh khoản và c i nhìn chuẩn x c h n về tình hình hiện t i và t ng lai về tình hình thanh khoản của những cổ phiếu Bluechip trên thị tr ờng chứng kho n Việt Nam. Để thực hiện công t c dự b o, đề tài đã sử dụng chỉ số thanh khoản Amivest và tiến hành ớc l ợng và kiểm định c c mô hình ARIMA, ARCH/GARCH. Bằng ph ng ph p thử và sai, thông qua c c chỉ tiêu: AIC, SIC, R2, MAE, MAPE, Thiel, Bias, cuối cùng mô hình GARCH(1,2) là mô hình thích hợp nhất đ ợc lựa chọn để dự b o. Kết quả dự báo của mô hình đ ợc đ nh gi t ng đối sát với giá trị thực tế, giá trị trung bình dự báo của chỉ số AMIVEST tăng dần trong t ng lai. Từ những kết quả này, tôi cũng đã đ a ra một số khuyến nghị cho nhà đầu t để góp phần giúp họ có thể đ a ra những quyết định đúng đắn nhất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY