Đề tài Vai trò của ODA Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua

1. Tính cấp thiết của đề tài Hội nghị Nhóm tư vấn Các nhà tài trợ Việt Nam diễn ra tháng 11 năm 1993 tại Paris (Pháp) mở ra một trang sử mới, một bước ngoặt trong quan hệ hợp tác phát triển của Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế (bao gồm các quốc gia và tổ chức). Kể từ đó, nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (Official Development Assistance – ODA) đã trở thành một nguồn lực quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. Nguồn vốn ODA đã góp phần làm đổi thay diện mạo đát nước, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao nguồn nhân lực. Từ đó, nước ta đã đạt được những thành công ấn tượng. Nếu như trước Đổi mới, nền kinh tế chúng ta yếu kém, lạm phát phi mã (700%-800%/năm) thì nay sau 20 năm Đổi mới và mở cửa thu hút đầu tư, năm 2010 chúng ta đã thoát khỏi danh sách các nước có thu nhập thấp, gia nhập vào hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình thấp. Mức tăng trưởng kinh tế hằng năm thuộc nhóm cao và là một trong số ít các nước nhanh chóng vươt qua khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Điều đó đã chứng minh đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có chính sách thu hút vốn đầu tư và tiếp nhận vốn tài trợ ODA. Nguồn vốn ODA cam kết tính cả số vốn cam kết tại Hội nghị Nhóm tư vấn Các nhà tài trợ 2010 diễn ra tháng 12 vừa qua lên tới 64 tỷ USD . Đây là một con số khá ấn tượng và đặc biệt hơn Nhật Bản vẫn là quốc gia có số vốn cam kết hỗ trợ lớn nhất. Vốn ODA Nhật Bản đã vào Việt Nam từ năm 1992 và đến nay lượng vốn đó không ngừng tăng, Nhật Bản và Việt Nam đã có nhiều ký kết về vấn đề này để sự hợp tác ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm tiếp nhận vốn ODA từ Nhật Bản, chúng ta nhận thấy nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản đã góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, nhận thấy cần thiết phải có một bài nghiên cứu về vai trò của nguồn vốn ODA Nhật Bản tới sự phát triển của Việt Nam, chúng em quyết định chọn đề tài: “Vai trò của ODA Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua”. 2. Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu về nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam đã có một số công trình trên nhiều khía cạnh và phương diện khác nhau và đã đạt được những kết quả nhất định. Tiêu biểu trong số đó là: • “Giải ngân vốn Hỗ trợ chính thức – thực trạng và giải pháp” (2005), Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn Thanh Hương, Khoa Kinh Tế - ĐHQGHN. • “Một số giải pháp quản lý sư dụng vốn vay ODA ở Việt Nam” (2006), Luận văn Thạc sĩ, Nguyễn Đình Hoan, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN. • “Hỗ trợ phát triển chính thức ODA của Liên minh Châu Âu (EU) đối với phát triển của kinh tế-xã hội Việt Nam”, (2009), Luận văn Thạc sĩ, Trần Thị Thanh Huyền, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Nhìn chung, các đề tài đã tập trung làm rõ thực trạng và tác động của nguồn vốn ODA, đưa ra những vấn đề lý luận chung về ODA. Tuy nhiên các đề tài này chưa đi sâu, tập trung vào nguồn vốn ODA của Nhật Bản và tác động của nó tới phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều bài nghiên cứu, bài báo, các website của các cơ quan chính phủ cũng như các tổ chức trong và ngoài nước, các hội thảo bàn luận về ODA. Từ đó, ta có thể thấy được vai trò của nguồn vốn ODA nói chung và vốn ODA Nhật Bản nói riêng. Chính từ những vấn đề thực trạng trên nên bài nghiên cứu này sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng thu hút và sử dụng cũng như vai trò của nguồn vốn ODA Nhật Bản tới sự phát triển của Việt Nam. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích, làm rõ tác động của ODA Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Đề tài sẽ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về ODA nói chung và về ODA của Nhật Bản nói riêng, phân tích vai trò của nguồn vốn này tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trên một số lĩnh vực cơ bản theo những chính sách ưu tiên đầu tư của Nhật Bản cho Việt Nam. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tác động của ODA Nhật Bản tới sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu: Tác động của ODA Nhật Bản tới sự phát triển kinh tế xã hội là một vấn đề rộng, Bài nghiên cứu khoa học chỉ đi sâu vào một số vấn đề chính như: tác động của ODA Nhật Bản tới phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư trực tiếp và mở rộng đầu tư nước ngoài Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều tổ chức quốc tế và các quốc gia khác, Việt Nam đã thu hút được nhiều nguồn vốn ODA quan trọng dưới nhiều hình thức đầu tư và hợp tác góp phần quan trọng trong phát triển hạ tầng kinh tế xã hội. Đặc biệt, Nhật Bản là một nước sớm nối lại quan hệ và đầu tư vào Việt Nam (năm 1992), hơn thế nữa nguồn vốn ODA của Nhật Bản vào Việt Nam chiếm tới 30% tổng vốn ODA vào Việt Nam. Chính vì vậy, phạm vi nghiên cứu của đề tài là từ năm 1992 đến nay. 5. Phương pháp nghiên cứu Bài nghiên cứu sử dụng hệ thống phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác Lê-nin, cụ thể là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, phương pháp tổng hợp so sánh và phương pháp thống kê số liệu để xử lý số liệu. 6. Những đóng góp mới của Nghiên cứu khoa học - Phân tích, làm rõ vai trò của ODA Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. - Phân tích những cơ hội, thách thức thu hút ODA của Nhật Bản, từ đó dự báo triển vọng ODA của Nhật Bản cho Việt Nam. - Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hơn nữa tác động tích cự của ODA Nhật Bản tới phát triển kinh tế Việt Nam. 7. Bố cục bài Nghiên cứu khoa học Từ những mục tiêu và phạm vi nghiên cứu nói trên, để giải quyết tốt các nhiệm vụ đề ra, bài nghiên cứu khoa học được trình bày gồm ba chương: CHƯƠNG I: Khái quát chung về chính sách ODA của Nhật Bản CHƯƠNG II: Tác động của ODA Nhật Bản tới phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời gian qua CHƯƠNG III: Triển vọng thu hút và một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò vốn ODA Nhật Bản tại Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY