Đề tài Xây dựng chương trình đăng ký Đề tài nghiên cứu khoa học qua web

Nghiên cứu khoa học : Là sự tìm kiếm những điều mà khoa học chƣa biết, hoặc là phát hiện bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế giới hoặc là sáng tạo phƣơng pháp mới và phƣơng tiện kỹ thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của con ngƣời. Cuối năm học (tháng 5, 6 hàng năm) căn cứ vào định hƣớng hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trƣờng; nhu cầu thực tiễn của xã hội, của trƣờng Đại học Dân lập hải Phòng và năng lực của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trƣờng; kết quả NCKH của năm học trƣớc; định hƣớng công tác NCKH của các đơn vị, P.QLKH&ĐTSĐH dự kiến số lƣợng đề tài NCKH của các đơn vị trong năm học mới, trình Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng xét duyệt. Sau khi đƣợc Hiệu trƣởng và Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhà trƣờng duyệt, P.QLKH&ĐTSĐH làm thông báo đến các đơn vị trong trƣờng về kế hoạch triển khai công tác NCKH trong năm học mới. Các đơn vị cho cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên đăng ký đề tài NCKH. Trong thực tế, công tác quản lý NCKH còn mang tính thủ công, việc đăng ký một đề tài NCKH còn thủ công mất nhiều thời gian. Sự cần thiết của một hệ thống sẽ là một lựa chọn tốt nhất để giải quyết tình trạng hiện nay. Vì lý do này, đề tài ” Xây dựng chƣơng trình đăng ký đề tài NCKH qua web” đã là đề tài mà tôi lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY