Đề tài Xây dựng một bài tập tình huống và vận dụng trong bồi dưõng cán bộ quản lý giáo dục trường trung học phổ thông

Đất nước ta đang trong thời kỳ CNH, HĐH, thời kỳ hội nhập, đòi hỏi sự phát triển vượt bậc của mỗi cá nhân và mỗi tập thể trong tất cả các lĩnh vực. Kết quả lao động của mỗi cá nhân và một tổ chức đựoc đánh giá thông qua năng suất lao động của cá nhân và tổ chức đó. Năng suất lao động là yếu tố quyết định trực tiếp đến sự phát triển của mỗi tổ chức. Muốn có năng suất lao động đòi hỏi người quản lý phải có năng lực. Trong bất cứ thời đại nào, bất kỳ một tổ chức nào người quản lý đều có vai trò quyết định đến năng suất đến năng suất lao động của xã hội và của trong tổ chức. Vì vậy việc lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội là công việc quan trọng. ý thức được vấn đề này, công tác cán bộ đã được đã được đảng ta quan tâm chỉ đạo, trong cơ sở cũng có nhiều cố gắng để thực hiện hiệu quả. Đối với giáo dục và Đào tạo, nơi đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước thì đội ngũ cán bộ quản lý càng có vai trò quan trọng. Họ phải là những người có năng lực quản lý, có khả năng xốc lại ngành Giáo dục và Đào tạo để có những bước tiến nhảy vọt theo kịp với sự phát triển của thời đại. Thực tiễn giáo dục ở nước ta hiện nay, công tác cán bộ còn nhiều tồn tại bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục và Đào tạo. Nghị quyết hội nghị TW lần thứ 9 (khoá IX) đã xác định việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay ở nước ta. Chỉ thị 40 của Ban bí thư TW Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nghành giáo dục đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ, căn bản nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Nhận thức được vấn đề này chúng ta đã có những chủ trương cụ thể trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ của nghành Giáo dục và Đào tạo. Xu hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục là hướng vào người học, người học phải là chủ thể tích cực của quá trình đào tạo, phát huy tối đa tiềm năng độc lập sáng tạo chủ động của người học. Nội dung chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý phải gắn với thực tiễn nhằm trang bị cho người học những kĩ năng cần thiết cho công việc. Trong thực tiễn chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý chưa đạt kết quả cao, việc sử dụng tình huống trong bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục sẽ tạo điều kiện cho học viên được tiếp xúc với những thực tiễn phong phú, tập cho họ bước đầu có những kĩ năng giả quyết vấn đề trong quá trình quản lý. Đồng thời thông qua việc xử lý những tình huống QLGD và việc trao đổi những phương án giải quyết sẽ giúp học viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình học tập. Vì vậy việc vận dụng những tình huống trong dạy học chưong trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nói chung và bồi dưỡng cho cán bộ quản lý giáo dục trường THPT nói riêng là một trong những hướng đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo hiện nay . Trường cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo là cơ sở hàng đầu trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý cho ngành, do vậy việc lựa chọn đề tài: “ Xây dựng một bài tập tình huống và vận dụng trong bồi dưõng cán bộ quản lý giáo dục trường trung học phổ thông” là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đầo tạo và bồi dưõng CBQLGD của nhà trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY