Đề tài Xây dựng quy trình điều tra, thu thập số liệu, tính toán và công bố chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà nước về thương mại

Giai đoạn 2001 - 2005, tăng trưởng xuất khẩu của cả n-ớc đạt trung bình 17,4%/năm, cao hơn 1,3% so với mục tiêu đề ra trong Chiến l-ợc xuất khẩu thời kỳ 2001 - 2010. Tốc độ tăng tr-ởng trung bình của GDP cùng thời kỳ là 7,5%. Tỷ trọng đóng gópcủa tăng tr-ởng xuất khẩu vào tăng tr-ởng GDP đã tăng dần đều trong 5 năm qua, từmức 54,61% trong năm 2001 lên đến 67,6% trong năm 2005. Nh-vậy, bình quân tỷ trọng đóng góp của tăng tr-ởng xuất khẩu vào tăng tr-ởng GDP trong giai đoạn 2001 - 2005 đạt xấp xỉ 60,9%/năm, cao hơn 5,9% so với mục tiêu đề ra cho cả thời kỳ 2001 - 2010. Đóng gópcủa xuất khẩu vào tăng tr-ởng GDP 5 năm vừa qua là rất lớn. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu của cả n-ớc đạt 15 tỷ USD; năm 2005 đạt hơn 32,44 tỷ USD, tăng hơn 2,16lần. Số liệu của thời kì2001 - 2005 cho thấy rằng: ở mức độ tăng tr-ởng kinh tế 6,89 - 8,4% mức độ tăng tr-ởng xuất khẩu th-ờng phải cao gấp hơn hai lần tăng tr-ởng kinh tế. Tỷ lệ này thể hiện cụ thể ở mức 2,32 lần trong giai đoạn vừa qua. Để đảm bảo tốc độ tăng tr-ởng xuất khẩu cao, hai yếu tố cơ bản là khối l-ợng, cơ cấu hàng hàng hóa xuất khẩu và giá hàng hóa xuất khẩu. Giá xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng cao đã góp phần duy trì mức tăng tr-ởng xuất khẩu cao thời kỳ 2001 - 2005, đặc biệt là năm 2005 và năm 2006. Giá xuất khẩutăng khuyến khích xuất khẩu, tăng hiệu quả kinh tếcủa các ngành sản xuất vàkinh doanh hàng hoá xuất khẩu, tăng hiệu quả của nền kinh tế, trực tiếp thúc đẩy phát triển sản xuất; kể cả những ngành, những lĩnh vực liên quan trực tiếp góp phần pháttriển kinh tế. Giá xuất khẩu giảm là những tín hiệu thông báo trực tiếp, cụ thể không chỉ về hiệu quả sản xuất, kinh doanh của lô hàng, mặt hàng mà còn là cơ sở của định h-ớng kinh doanh, định h-ớng phát triển sản xuất, kinh doanh trong trung và dài hạn. Giá nhập khẩu tăng, giảm phụ thuộc chủ yếu vào thị tr-ờng thế giới. Đối với hàng hoá là nguyên, nhiên, vật liệu chủ yếu, cơ bản phục vụ sản xuất (kể cả sản xuất hàng xuất khẩu) và đời sống, khi giá cả tăng, giảm không chỉ ảnh h-ởng trực tiếp tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhậpkhẩu mà còn có tác động xã hội sâu sắc, không chỉ ảnh h-ởng trong ngắn hạn màcòn tác động trong cả trung và dài hạn. Giá xuất khẩu, nhập khẩu còn phụ thuộc trực tiếp vào từng thị tr-ờng xuất nhập khẩu (xuất nhập khẩu). Theo dõi và nắm bắt đ-ợc những khác biệt này là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp; đồng thời đây còn là tín hiệu quan trọng phục vụ cho công tác điều hành, quản lý Nhà n-ớc về th-ơng mại. Đối với các cơ quan quản lý Nhà n-ớc về kinh tế - th-ơng mại, việc nắm bắt đ-ợc diễn biến của giá xuất nhập khẩu một cách hệ thống vànhanh chóng sẽ là những thông tin cần thiết để thực hiện tốt chức năng của mình trong nền kinh tế thị tr-ờng hiện đại, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang h-ớng về xuất khẩu, hội nhập kinh tế quốc tế ở mức độsâu hơn và đang tích cực phấn đấu để duy trì đ-ợc tốc độ tăng tr-ởng kinh tế cao. Do yêu cầu thông tin về giá cả, thị tr-ờng xuất nhập khẩu ngày càng cao, đáp ứng kịp thời quá trình phát triển hoạt động xuất nhập khẩu. Hiện nay, Tổng cục Thống kê đã đ-ợc Chính phủ giao nhiệm vụ tính toán chỉ số giá nói chung, trong đó có chỉ số giá xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, hệ thống số liệu thống kê về chỉ số giá của Tổng cục Thống kê chủ yếu để phục vụ điều hành vĩ mô. Vì vậy, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Th-ơng mại đã nghiêncứu về chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu th-ơng mại (đã đ-ợc nghiên cứu trong đề tài “Nghiên cứu chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và điều hành quản lý Nhà n-ớc về th-ơng mại”) nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý Nhà n-ớc về th-ơng mại. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu th-ơng mại có những khác biệt cơ bản so với chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Thống kê nh-sau: - Phản ánh các yếu tốgiá thuộc hoạt động th-ơng mại tới biến động chung của giá cả, bao gồm thị tr-ờng/nguồn hàng xuất nhập khẩu;mặt hàng/nhóm hàng xuất nhập khẩu; đơn vị xuất nhập khẩu. - Tính thời gian linh hoạt. Có thể tính chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu th-ơng mại theo kỳ 10 ngày, 15 ngày, tháng, quý, năm. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Thống kê chỉ tính theoquý, vì vậy, không đáp ứng đ-ợc yêu cầu ngày càng cao của hoạt động th-ơng mại xuất nhập khẩu. - Tính phát sinh mới các nhân tố tích cực của thị tr-ờng qua giá cả (nh-là mặt hàng bị thị tr-ờng loại bỏ, mặt hàng mới,sự biến động của các thị tr-ờng, nguồn hàng xuất nhập khẩu.). - Khối l-ợng mặt hàng lấy giá quan sát và khối l-ợng đơn vị có xuất nhập khẩu quan sát (cỡ mẫu điều tra) lớn, đ-ợc cập nhật th-ờng xuyên và mở rộng, bám sát tình hình xuất nhập khẩu.Đối với chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu của Tổng cục Thống kê, đ-ợc biết dàn mẫu điều tra hiện nay còn khá nhỏ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY