Đồ án Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng khu dân cư Chạp Khê

Từ chủ trương của nhà nước yêu cầu quy hoạch chung thành phố đối với thị xã Uông Bí: - Thị xã Uông Bí nằm ở trung tâm tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; nằm trên quốc lộ 10, quốc lộ 18A cùng với giao thông đường thuỷ, đường sắt, là đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đông Bắc nên có vị trí hết sức thuận lợi trong việc phát triển KT-XH. Thị xã có diện tích 253 km2, với số dân 151.072 người (tháng 6/2009); là trung tâm công nghiệp, du lịch, y tế và đào tạo của tỉnh Quảng Ninh; là trung tâm Phật giáo – Thiền phái Trúc Lâm VN - Tổng diện tích tự nhiên Thị xã 255,94km2, chiếm 4,3% tổng diện tích tự nhiên tỉnh Quảng Ninh. Dân số Thị xã 100.950 người (2006), mật độ dân số trung bình 394 người/km2, Thị xã gồm 7 phường và 4 xã. - Thị xã Uông Bí được Chính phủ công nhận là đô thị loại III năm 2008; đây là một tiền đề và là sự khẳng định phát triển nói chung của thị xã Uông Bí cũng như tỉnh Quảng Ninh. Là một địa phương có nhiều thế mạnh và tiềm năng trong công nghiệp, du lịch tâm linh với các đầu mối giao thông đường bộ thuận lợi, tài nguyên khoáng sản phong phú. - Với những tiềm năng , thế mạnh được bộc lộ, Uông Bí đang trên con đường trở thành một trong những đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch và là đầu mối giao lưu quan trọng giữa vùng Duyên hải phía Bắc với tỉnh Quảng Ninh. Xét một cách toàn diện về các mặt: KT-XH, văn hoá, giáo dục, an ninh quốc phòng, chức năng đô thị thị xã Uông Bí đã đáp ứng được điều kiện theo Nghị định 42 của Chính Giải pháp quản lý quy hoạch XD chi tiết khu dân cư Chạp Khê – Uông Bí - QN Sv: Nguyễn Việt Tuấn – Vũ Long Page 10 Lớp : QL 1001 phủ để tiến tới thành lập thành phố Uông Bí. Khi đó mật độ dân số của thành phố sẽ tăng lên và cần thiết phải có những khu dân cư đáp ứng được nhu cầu về nhà ở của người dân. 2. Từ yêu cầu quy hoạch chung quận đối với phường - Dự báo dân số - lao động và sử dụng lao động thị xã đến năm 2020, tỉ lệ tăng dân số từ 2011- 2010 la 0,90%, năm 2020 dân số thị xã là 114.759 người . Trong đó phường Trưng Vương là một trong những phường có dân cư đông nhất thị xã Uông Bí, đòi hỏi nhu cầu về nhà ở của người dân và cán bộ công nhân cụm công nghiệp Chạp Khê trong tương lai. 3. Từ các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của phường và quản lý xây dựng đô thị. - Phường Trưng Vương là địa bàn thuận lợi về vị trí, địa hình để phát triển khu dân cư. Cụm công nghiệp Chạp Khê là một trong những cụm công nghiệp nằm trên địa bàn phường. - Theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña côm c«ng nghiÖp Ch¹p Khª, dù kiÕn ®Õn n¨m 2010 côm c«ng nghiÖp sÏ ®-îc quy ho¹ch më réng ®Ó thµnh lËp Khu c«ng nghiÖp, hoµn thµnh ®Çu t- h¹ tÇng vµ lÊp ®Çy giai ®o¹n I. Sè lao ®éng lµm viÖc t¹i Khu c«ng nghiÖp dù kiÕn kho¶ng 1650 ng-êi. Do ®ã ®ßi hái nhu cÇu vÒ nhµ ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng t¨ng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY