Đồ án Hệ thống quản lý cho thuê Ô Tô

Ngày nay Công nghệ thông tin nói chung, Tin học nói riêng đã đóng góp 1 vai trò quan trọng trong đời sống con ngƣời. Các thành tựu đã, đang và sẽ đƣợc ứng dụng, phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - chính trị - quân sự của các quốc gia. Nếu nhƣ trƣớc đây, máy tính chỉ đƣợc sử dụng cho nghiên cứu khoa học –kĩ thuật, thì ngày nay nó đã ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhau nhƣ: Quản lý, lƣu trữ dữ liệu, giải trí, điều khiển tự động .Nhƣ vậy công nghệ thông tin đã trở thành một công cụ quản lý cho toàn bộ hệ thống xã hội. Những năm gần đây, ở nƣớc ta tin học đã ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vự giáo dục và đào tạo. Việc ứng dụng phần mềm quản lý trong các hệ thống thông tin đã trợ giúp rất nhiều cho các nhà quản lý. Hệ thống thông tin quản lý cho thuê ô tô đã giúp ích cho khâu quản lý, khâu tìm kiếm và cập nhật thông tin, đảm bảo khoa học chính xác và nhanh chóng. Đồ án giới thiệu về phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc đồng thời tìm hiểu hiện trạng, nghiên cứu hệ thống quản lý cho thuê ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ Phƣơng Linh . Áp dụng phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc để giải quyết bài toán này. Thử nghiệm công cụ SQL Server và Visual Basic 6.0 để hỗ trợ thiết kế. Tiến hành phân tích và cài đặt chƣơng trình thử nghiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY