Dự thảo hướng dẫn: Thông tin - Giáo dục - Truyền thông về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn 2002-2005

Ngày 25/8/2000 tại quyết định QĐ 104/2000/QĐ-TTg, Thủ t-ớng Chính phủ đã phê chuẩn Chiến l-ợc Quốc gia Cấp n-ớc và Vệ sinh Nông thôn đến năm 2020. Chiến l-ợc đã cung cấp cho lĩnh vực cấp n-ớc sạch và vệ sinh môi tr-ờng nông thôn ph-ơng h-ớng cũng nh-xác định rõ những mục tiêu cần đạt đ-ợc đến năm 2020, trong đó Ch-ơng trình Mục tiêu Quốc gia Cấp n-ớc sạch và Vệ sinh môi tr-ờng nông thôn đ-ợc xem nh-một công cụ để thực hiện Chiến l-ợc và công tác thông tin-giáo dục-truyền thông đ-ợc xác định là một trong các giải pháp chủ yếu đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của ch-ơng trình. Chính vì vậy, cần thiết phải có một h-ớng dẫn cụ thể cho công tác thông tin-giáo dục-truyền thông trong những năm tới với mục đích phát huy tối đa nguồn lực sẵn có của Ch-ơng trình Mục tiêu Quốc gia cũng nh-từng b-ớc hoà nhập cách tiếp cận mới của Chiến l-ợc vào việc thực thi Ch-ơng trình. H-ớng dẫn này đ-ợc xây dựng cho chu kỳ 4 năm tới, tức là đến năm 2005. Trọng tâm của nó là phát huy những điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, tận dụng cơ hội sẵn có và giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra. H-ớng dẫn cũng xác định những trọng tâm cần giải quyết tr-ớc mắt trong thời gian tới, đó là: 9 Củng cố tổ chức và tăng c-ờng thể chế cho cả hệ thống TT-GD-TT từ trung -ơng đến cơ sở, bằng việc xác định cụ thể các chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị truyền thông và có sự phân chia trách nhiệm liên ngành cụ thể. 9 Nâng cao năng lực cho các cán bộ tham gia công tác TT-GD-TT từ trung -ơng đến địa ph-ơng về lập kế hoạch, thực hiện, giám sát & đánh giá các hoạt động truyền thông, đặc biệt chú trọng tuyến xã, thôn, bản. 9 Nâng cao khả năng về ph-ơng pháp và nội dung đào tạo hỗ trợ công tác cấp n-ớc và vệ sinh nông thôn, tập trung vào ph-ơng pháp cùng tham gia. 9 Cải tiến nội dung thông điệp và lựa chọn kênh truyền thông phù hợp để tiếp cận với các cộng đồng dân c-nông thôn khác nhau, h-ớng tới việc làm thay đổi hành vi vệ sinh một cách bền vững. 9 Xây dựng, củng cố và phổ biến các mô hình tốt và cách làm mới trong việc thực thi Chiến l-ợc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY