Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng sơn

Mục lục Trang Lời Mở Đầu1 Chương I- Lý luận cơ bản về quản lý nhân sự2 I-Lý luận chung về quản lý nhân sự trong doanh nghiệp2 1.Khái niệm và đặc trưng của quản lý nhân sự:2 2. Mục tiêu của quản lý nhân sự2 3.Vai trò, chức năng và cơ cấu bộ máy quản lý nhân sự trong doanh nghiệp:3 II-Đặc trưng, vai trò và các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong xí nghiệp.4 1.Đặc trưng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực:4 2. Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp5 3. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự trong doanh nghiệp5 III-Nội dung Quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp8 1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.9 2. ấn định mục tiêu cụ thể.9 3. Lựa chọn các phương pháp thích hợp10 4. Thực hiện chương trình đào tạo và phát triển10 5. Đánh giá chung về chương trình đào tạo phát triển10 Chương II- Phân tích tình hình quản trị nhân sự ở Công ty Xi măng Lạng sơn trong thời gian qua.11 I. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy xi măng Lạng Sơn:11 II- Mục tiêu, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động của Công ty.12 1.Mục tiêu:12 2.Nhiệm vụ:12 3Quyền hạn và phạm vi hoạt động12 III- Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý Nhà máy xi măng Lạng Sơn12 IV. Tuyển chọn và bố trí lao động ở Công ty xi măng Lạng Sơn14 V. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhân sự Tại Công ty Xi măng Lạng Sơn.16 1- Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty một số năm gần đây16 2. Thực trạng lực lượng lao động của Công ty.18 3. Quản lý và tổ chức lao động thông qua quỹ tiền lương.21 VI.Đánh giá chung công tác quản lý nhân sự ở công ty xi măng lạng sơn25 1.Những kết quả đạt được.25 2. Một số mặt hạn chế.25 Chương III- Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Xi măng Lạng Sơn26 I. Mục tiêu, phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới.26 II. Một số biện pháp hoàn hiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty .27 1. Phân tích công việc:27 2. Công tác tuyển dụng nhân sự.27 3. Bồi dưỡng đào tạo nhân sự.28 4. Chế độ đ•i ngộ người lao động.28 Kết luận29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY