Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ kế toán cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Thanh Trì

<p> Mục lục Trang Chương I: Tổng quan về tín dụng ngân hàng và kế Toán cho vay trong hoạt động của ngân hàng1 1.1 Tín dụng Ngân hàng và vai trò của tín dụng trong nền kinh tế quốc dân.1 1.1.1 Tín dụng Ngân hàng1 1.1.2 Vai trò của tín dụng Ngân hàng2 1.1.3 Các hình thức cấp tín dụng.7 a) Cho vay bằng tiền.7 b) Chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá.7 c) Cho thuê tài chính.8 d) Nghiệp vụ bảo l•nh.9 1.2. Kế toán cho vay trong Ngân hàng thương mại9 1.2.1 Kế toán cho vay9 a) Khái niệm kế toán Ngân hàng9 b) Khái niệm về kế toán cho vay10 c) Vai trò của kế toán cho vay10 d) Nhiệm vụ của kế toán cho vay11 e) Tài khoản sử dụng trong kế toán cho vay12 d) Chứng từ sử dụng16 g) Các phương thức cho vay17 f) Quy trình kế toán cho vay22 1.2.2 Dự phòng phải thu khó đòi28 Chương II: Thực trạng công tác kế toán cho vay tại NHNo & PTNT Thanh trì31 2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT Thanh trì31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức31 a) Ban giám đốc.( Bao gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc)32 b) Phòng kinh doanh33 c) Phòng kế toán ngân quỹ33 d) Phòng kiểm tra,kiểm toán nội bộ.34 2.1.3 Tình hình kinh tế x• hội trên địa bàn35 2.2 Khái quát kết quả hoạt động của chi nhánh36 2.2.1 Về nguồn vốn hoạt động36 2.2.2 Công tác sử dụng vốn.39 2.2.3 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế42 2.2.5 Hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ.43 2.2.6 Kết quả tài chính44 2.3 Thực trạng hoạt động cho vay45 2.3.1 Quy mô tín dụng.45 2.3.2 Cơ cấu dư nợ.46 a) Dư nợ theo kỳ hạn.46 b) Dư nợ theo thành phần kinh tế.47 2.3.3 Chất lượng tín dụng.48 a) Dư nợ quá hạn.48 b) Dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng.49 2.3.4 Thu từ hoạt động cho vay.52 2.4 Thực trạng nghiệp vụ kế toán tại Ngân hàng52 2.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán52 2.4.2 Cơ sở pháp lý để tổ chức và thực hiện kế toán cho vay tại Ngân hàng.53 2.4.3 Tài khoản sử dụng để hạch toán kế toán cho vay.54 2.4.4 Giai đoạn giải ngân.55 a) Phương thức cho vay từng lần.56 b) Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng.57 2.4.5 Kế toán giai đoạn thu nợ, thu l•i.58 2.4.6 Giai đoạn chuyển nợ quá hạn, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro.60 a) Kế toán chuyển nợ quá hạn.60 b) Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.61 2.4.7 Sao kê hợp đồng tín dụng , lưu giữ và quản lý hồ sơ.62 2.4.8 Mối quan hệ giữa cán bộ kế toán cho vay và cán bộ tín dụng đối với từng khoản vay.63 2.4.9 ứng dụng công nghệ tin học vào nghiệp vụ kế toán cho vay.64 2.5 Đánh giá chung tình hình thực hiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng.64 2.5.1 Kết quả đạt được64 2.5.2 Những mặt tồn tại cần cải thiện và đổi mới.65 2.5.3 Nguyên nhân của những mặt tồn tại.66 Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHNo & PTHT Thanh trì68 3.1 Phương hướng hoạt động của chi nhánh trong năm 2006.68 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ kế toán cho vay tại Ngân hàng.69 3.2.1 Mở rộng phương thức cho vay và đối tượng khách hàng vay vốn.69 3.2.2 Thực hiện thu hồi nợ gốc và l•i phù hợp với từng món vay.70 3.2.3 Khuyến khích việc mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng.70 3.2.4 Đào tạo nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ Ngân hàng.71 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ.71 3.2.6 Chuyển dần sang giao dịch một cửa.72 3.2.7 ứng dụng công nghệ tin học.72 3.3 Một số kiến nghị.72 3.3.1 Đối với nhà nước và Ngân hàng Nhà nước.72 3.3.2 Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam.73 3.3.3 Kiến nghị đối với chi nhánh NHNo & PTHT Thanh trì74 Kết luận75 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY