Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng thành Việt Nam

<p> Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: + Cần cù, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu cho bài viết và luôn có tinh thần học hỏi cao. + Luôn viết và nộp bài theo đúng tiến độ do nhà trƣờng, giáo viên hƣớng dẫn quy định. + Luôn chủ động và nghiêm túc trong công tác nghiên cứu. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu.): Bài viết của sinh viên Đỗ Minh Vươngđã đáp ứng đƣợc yêu cầu của một khoá luận tốt nghiệp. Kết cấu của khoá luận sắp xếp hợp lý, khoa học với 3 chƣơng: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn, các quan điểm về giải pháp phát triển nguồn nhân lực.Trong chƣơng này tác giả đã hệ thống hóa một cách chi tiết và đầy đủ các vấn đề cơ bản về công tác quản lý và phát triển nhân sự tại công ty. Cũng nhƣ khái niệm về phát triển nguồn nhân lực, phân loại nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp,vai trò và ý nghĩa của nguồn nhân lực, cơ sở thực tiễn của vấn đề phát triển nguồn nhân lực Chƣơng 2. Phân tích thực trạng về giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam.Trong chƣơng này tác giả đã giới thiệu đƣợc những nét cơ bản về công ty nhƣ lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức bộ máy quản lývà công tác quản lý nhân sự. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày đƣợc tƣơng đối chi tiết và cụ thể thực trạng công tác quản lý và phát triển nhân sự có số liệu minh họa cụ thể. Kèm theo đó là những điểm mạnh điểm yếu và những gì làm đƣợc cũng nhƣ chƣa làm đƣợc của công ty. Số liệu minh họa trong bài viết chi tiết, phong phú và có tính logic cao. Chƣơng 3. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quảng Thành Việt Nam.Trong chƣơng này tác giả đã đánh giá đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm của công ty trên công tác quản lý và phát triển nhân sự, trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế tại công ty và có tính khả thi cao. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY