Luận Văn Giáo Dục

Tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bô môn

Tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phòng, khoa, bô môn


Hiện nay, khi Việt Nam đã gia nhập WTO với mục tiêu đưa đất nước trở thành nước công nghiệp vào năm 2020, vấn đề phát triển nguồn lực là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, trong đó giáo dục và đào tạo là con đường quan trọng nhất trong việc phát huy nguồn lực con người. Yêu cầu phát ...


Bộ giáo án lớp 3 (mới và đầy đủ)

Bộ giáo án lớp 3 (mới và đầy đủ)


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 1. Rèn kĩ năng viết chính tả. - Chép lại chính xác đoạn văn. - Củng cố cách trình bày đoạn văn. Chữ đầu câu viết hoa, chữ đầu đoạn viết hoa lùi vào 1 ô, kết thúc câu đặt dấu chấm. Lời nói của nhân vật đặt sau dấu 2 chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. - Viết đúng và nhớ cách viế ...


Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005

Luật giáo dục của quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 38/2005/qh11 ngày 14 tháng 6 năm 2005


Điều 6. Chương trình giáo dục 1. Chương trình giáo dục thể hiện mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết quả giáo dục đối với các môn học ở mỗi lớp, mỗi cấp học hoặc trình ...


Đề tài Hình thành năng lực tự học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong dạy học phần- Động vật có xương sống

Đề tài Hình thành năng lực tự học cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong dạy học phần- Động vật có xương sống


* Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII đã xác định: "Phải khuyến khích tự học "phải" áp dụng những phương pháp giáo dục hiện đại để bồi dưỡng cho những sinh viên năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề". * Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII tiếp tục khẳng định phải: Đổi mới phương pháp gi ...


Đề tài Dạy trẻ mầm non kỹ năng sống

Đề tài Dạy trẻ mầm non kỹ năng sống


Nghiên cứu gần đây về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng giao tiếp với mọi người, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu, biết giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với kết quả họ ...


Đề tài Sưu tầm và viết lời mới cho một số bài đồng dao phục vụ công tác giáo dục trẻ mầm non

Đề tài Sưu tầm và viết lời mới cho một số bài đồng dao phục vụ công tác giáo dục trẻ mầm non


Trong thời đại mà thông tin bùng nổ và kỹ thuật điện tử xâm nhập đến từng mái trường, từng gia đình, đến từng trẻ em, làm sao chúng ta có thể yên tâm với con em mình khi từng ngày, từng giờ những mặt trái của thời đại công nghệ đang ảnh hưởng không mấy tích cực đến sự hình thành và phát triển nhân c ...


Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường Mầm non Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục ở trường Mầm non Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội


Xã hội hoá không phải là một hiện tượng mới đối với giáo dục. Trước khi đặt ra chính sách xã hội hoá thì bản thân nó đã tồn tại trong thực tế làm giáo dục ngay từ trong lịch sử xa xưa đến những năm đầu lập nước (phong trào diệt giặc dốt, xoá nạn mù chữ .) và ngay cả trong chiến tranh, dưới bom đạn, ...


Đề tài Ấn Độ- Từ bán lẻ trí thức tiến lên đại học đẳng cấp quốc tế

Đề tài Ấn Độ- Từ bán lẻ trí thức tiến lên đại học đẳng cấp quốc tế


Ấn độ là một trong năm quốc gia lớn nhất thế giới xét về lãnh thổ, dân số, và thị phần. Hơn thế nữa, Ấn độ ngày nay còn là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Họ tập trung vào những ngành công nghệ kỹ thuật cao như công nghệ thông tin và công nghệ sinh học để đưa đất nước đến thịnh vượn ...


Bài thu hoạch - Tình hình tổ chức thư viện trong trường học

Bài thu hoạch - Tình hình tổ chức thư viện trong trường học


Ngày nay, tri thức là một nguồn kiến thức vô tận mà con người không sao tìm hiểu hết mỗi người chúng ta ai cũng có nhu cầu tìm hiểu nguồn tri thức, không chỉ là những kiến thức đã qua mà còn phải tìm hiểu những nguồn kiến thức mới. Những nguồn tri thức đó hiện nay đang được lưu giữ với nhiều hình th ...


Báo cáo Thực tập chuyên ngành quản lý giáo dục

Báo cáo Thực tập chuyên ngành quản lý giáo dục


Thực tập cơ sở là một cơ hội giúp sinh viên tìm hiểu các hoạt động QLGD trong thực tế, hoạt động của một cơ quan QLGD, của nhà trường và của các CSGD khác, hoạt động của một cá nhân cụ thể trong hệ thống quản lý. Thực tập cơ sở giúp sinh viên biết ứng dụng, vận dụng lý thuyết trong phân tích, đánh ...


Đề tài Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Đề tài Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh


Hội đồng nhân dân là cơ quan Đại biểu của nhân dân, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, thay mặt nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước và là gốc của chính quyền nhân dân. vì vậy ở bất kì thời điểm nào cũng phải chú ý đổi mới tổ chức va hoạt động của Hội đồng nhân dân. Trong tình hình phát tr ...


Báo cáo Tổng kết chương trình kết nối mạng giáo dục

Báo cáo Tổng kết chương trình kết nối mạng giáo dục


Việt Nam bắt đầu mở kết nối Internet từ tháng 12/1997. Kế từ đó, Internet đã xâm nhập và có ảnh hưởng mạnh mẽ mọi ngành kinh tế, văn hóa, xã hội và đặc biệt đối với giáo dục. Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục v ...


Luận án Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp Tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Luận án Biện pháp đào tạo hệ đại học tại các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp Tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long


Đất nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) trong một bối cảnh khi mà điểm xuất phát chỉ là một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nguồn nhân lực chất lượng thấp, chưa được đào tạo cơ bản. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã xác định mục tiêu chiến lược xây dựng ...


Đề tài Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Thường Thới Hậu B

Đề tài Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của trường THCS Thường Thới Hậu B


Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2005 đã xác định: “ Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện ...


Đề tài Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền

Đề tài Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua hoạt động NGLL ở trường THCS Ninh Điền


Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nền giáo dục nước ta phải chuyển mình theo mục tiêu đào tạo mới nhằm tạo ra cho xã hội những con người năng động sáng tạo, có phẩm chất đạo đức tốt phù hợp với yêu cầu thực tế. Muốn vậy thì ngay từ cấp học cơ sở, đội ngũ giáo viên phải thể hiện ...


Luận văn Biện pháp quản lý của tổ trưởng chuyên môn đối với công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên trường trung học phổ thông

Luận văn Biện pháp quản lý của tổ trưởng chuyên môn đối với công tác xây dựng hồ sơ môn học của giáo viên trường trung học phổ thông


Hoạt động dạy học - giáo dục là hoạt động chủ yếu trong nhà trường. Yếu tố quyết định chất lượng hoạt động dạy học là năng lực của người giáo viên. Năng lực dạy học của người giáo viên biểu hiện ở các chuẩn bị, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá. Đặc biệt là năng lực tự nghiên cứu của giáo viê ...


Đề tài Chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông môn địa lý

Đề tài Chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông môn địa lý


Bộmôn Địa lý được thành lập từniên học 2008 – 2009, muộn nhất trong các tổBộ môn trên cơsởtách ra từBộmôn Sử- Địa theo quyết định số1132/QĐ ĐHAG này 20 tháng 08 năm 2008 do Hiệu trưởng Lê Minh Tùng ký duyệt. Trước đây, khi trường Đại học An Giang được thành lập trên cơsởnâng cấp từtrường Cao ...


Đề tài Một số biện pháp để dạy tốt môn “làm quen văn học”

Đề tài Một số biện pháp để dạy tốt môn “làm quen văn học”


Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi còn sống Bác rất quan tâm đến mọi người, nhất là các cháu thiếu niên nhi đồng. Bác chú trọng từ bữa ăn, giấc ngủ và sự tiến bộ của các cháu. Bác Hồ nói: “Trẻ thơ như búp trên cành Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan” Đúng như vậy, trẻ ở tuổi mầm non thật đáng ...


Đề tài Hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi Làm quen chữ cái

Đề tài Hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi Làm quen chữ cái


Việc hướng dẫn cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi “Làm quen chữ cái” là cơ hội tốt để sớm hình thành ở trẻ những năng lực hoạt động ngôn ngữ thái độ, phát triển trí tuệ và kỹ năng làm quen v chữ cái. Qua đó giáo dục tình cảm và phát triển tư duy mở rộng vốn hiểu biết của trẻ góp phần vào việc phát triển nhân c ...


Đề tài Đặc điểm quá trình dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ và xu hướng vận dụng vào Việt Nam

Đề tài Đặc điểm quá trình dạy học trẻ em tài năng trong nhà trường tiểu học ở Mỹ và xu hướng vận dụng vào Việt Nam


Nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, trong đó chắc chắn mọi lĩnh vực của đời sống toàn nhân loại, của mỗi cộng đồng và của từng cá nhân sẽ có những thay đổi vô cùng sâu sắc, mau lẹ và diễn ra theo phương thức hoàn toàn mới. Trước những cơ hội to lớn và ...