Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện

Mục lục Lời mở đầu1 Chương 1: Lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp3 1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm3 1.1.1 Chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất .3 1.1.2 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm7 1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm9 1.2 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp10 1.2.1 Đặc điểm ngành xây dựng cơ bản tác động đến công tác hạch toán kế toán :10 1.2.2 Nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .11 1.2.3 Hạch toán kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp12 1.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất17 1.2.5 Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang17 1.2.6. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong kinh doanh xây lắp18 1.3 Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp xây lắp20 Chương2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện22 2.1. Đặc điểm chung về Công ty Công trình Bưu điện22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.22 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.23 2.1.2.1 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.23 2.1.3 Tổ chức hệ thống quản lý công ty24 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán.26 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán.26 2.2 Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu điện28 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất.28 2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm29 2.2.3 Phương pháp hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất30 2.3.4 Hạch toán chi phí sản xuất chung.52 2.2.4 Tổng hợp chi phí sản xuất.58 2.2.5 Xác định giá trị sản phẩm dở dang.58 2.2.6 Tính giá thành sản phẩm59 2.2.7 Đánh giá thực trạng công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty.62 Chương 3 : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán cp sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Công trình Bưu Điện66 3.1 Một số kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm66 3.1.1 Hoàn thiện hệ thống tài khoản sử dụng66 3.1.2 Hoàn thiện qui trình luân chuyển chứng từ67 3.1.3 Hoàn thiện hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty67 3.1.4 Hoàn thiện phương pháp ghi nội dung sổ kế toán .68 3.1.5 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung69 3.1.6 Hoàn thiện phương pháp đánh gía giá trị khối lượng dở dang cuối kỳ70 3.2 Các giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm72 3.2.1 Tiết kiệm nguyên vật liệu73 3.2.2 Tiết kiệm chi phí nhân công73 3.2.3 Giảm chi phí sử dụng máy thi công74 3.2.4 Giảm tối đa chi phí sản xuất chung74 Kết luận75 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY