Hạch toán kế toán tại Công ty đầu tư xây dựng và phát triển kiến trúc Hạ tầng Sơn Vũ

1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI 1.1. Sơ lược quá trình hình thành của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới Do những thay đổi về bối cảnh quốc tế, yêu cầu chung đối với những nghiên cứu quốc tế và sự thay đổi trong tổ chức ở Trung tâm khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia đòi hỏi thành lập Viện Kinh tế Thế giới với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là: nghiên cứu những vấn đề kinh tế thế giới dưới giác độ kinh tế chính trị học Mác- Lênin, nhằm làm sáng tỏ những đặc điểm, những quy luật và cơ chế vận động của nền kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, trên cơ sở đóng góp những luận cứ koa học cho việc hoạch định những đường lối chính sách kinh tế đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Viện Kinh tế Thế giới thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định thành lập tháng 9/1983 theo Nghị định số 96/HĐBT ngày 9/9/1983 và được tái khẳng định theo Nghị định số 23/CP ngày 22/5/1993 của Chính phủ, với tên giao dịch quốc tế là: INSTITUTE OF WORLD ECONOMY, đến hiện nay viện đã hoạt động được hơn 20 năm và hiện nay Viện có tên gọi là Viện Kinh tế và Chính trị thế giới. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới là một trong số các cơ quan nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế đầu ngành tại Việt Nam, cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề ra các chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua các chức năng và mục tiêu của Viện là các đề tài của Viện luôn hướng về chủ trương kinh tế và chính trị của Đảng và Nhà nước. Viện cũng đào tạo được một đội ngũ cán bộ có năng lực hiện đang công tác tại Viện hoặc đang trở thành những cán bộ nòng cốt trong các trung tâm nghiên cứu quốc tế. Một trong những xu hướng nổi bật của thế giới ngày nay là quá trình toàn cầu hoá và khu vực hoá phát triển nhanh chóng. Những nghiên cứu có tính chất khu vực hoặc theo nước không thể hàm chứa hết những vấn đề chung như tài chính quốc tế, thương mại quốc tế, các thể chế kinh tế toàn cầu, các quan hệ kinh tế xuyên châu lục như: APEC, ASEM. Đây là đối tượng nghiên cứu riêng biệt, thuộc về chức năng của một viện nghiên cứu những vấn đề kinh tế và chính trị quốc tế nào khác đã từng thực hiện. Vì vậy, chúng ta phải xác định rõ sự khác biệt của Viện với các Viện và Trung tâm khác mới được thành lập trong những năm gần đây, để thấy rõ tính riêng biệt mà chưa có một Viện hay Trung tâm nào khác đã từng thực hiện. Hiện nay, Viện có tên gọi là Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, linh vực hoạt động của Viện ngày càng mở rộng hơn cả về quy mô lẫn số lượng nghiên cứu sâu hơn không những về kinh tế mà cả về chính trị. 1.2. Cơ cấu tổ chức, quản lý của Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới Cơ cấu tổ chức của Viện hiện có 16 phòng, trong đó có 10 phòng nghiên cứu, các phòng nghiên cứu của Viện tập chung chủ yếu nghiên cứu các vấn đề: kinh tế phát triển, kinh tế các nền kinh tế phát triển, đang phát triển, kinh tế chuyển đổi, chính trị quốc tế, tài chính- tiền tệ -đầu tư thương mại quốc tế; kinh tế CHLB Đức và kinh tế Việt Nam. Từ năm 1994, Viện được Chính Phủ giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ chuyên ngành kinh tế thế giới, mỗi năm chiêu sinh từ 8-10 Nghiên cứu sinh. Đội ngũ cán bộ của Viện hiện có 61 cán bộ, trong đó có 46 cán bộ nghiên cứu (5 nghiên cứu viên cao cấp, 15 nghiên cứu viên chính, 26 nghiên cứu viên), các cán bộ làm chức năng phục vụ nghiên cứu, số cán bộ có học hàm học vị bao gồm: một Viện sỹ đồng thời là PGS.TSKH, 7 PGS có học vị tiến sỹ, 15 tiến sỹ và 10 thạc sỹ, ngoài hai người có trình độ trung cấp ra còn lại đều có trình độ đại học trở lên. Có thể nói, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Viện là một đội ngũ có trình độ và được đào tạo cơ bản, và cơ cấu tổ chức nhân sự của Viện được thể hiện qua sơ đồ sau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY