Hạch toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH thương mại dịch vụ và kỹ thuật Tân Thiên Hoàng

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH2 I. Sự cần thiết của công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp sản xuất:2 1.Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh:2 2. Nhiệm vụ kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất2 II. Phân loại và đánh giá vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh:3 1. Phân loại vật liệu :3 2. Đánh giá vật liệu4 2.1. Đánh giá nguyên vật liệu theo giá vốn thực tế4 2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch toán:5 III. Phương pháp chi tiết nguyên vật liệu :6 1. Chứng từ kế toán :6 2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu :6 3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu6 3.1 Phương pháp ghi thẻ song song:6 3.2. phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển7 3.3. Phương pháp sổ số dư7 IV. kế toán tổng hợp nguyên vật liệu8 1. Hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên8 2. Hạch toán theo phương pháp kiẻm kê định kỳ:9 3. Hệ thống sổ kế toán dùng trong kế toán tổng hợp nguyên vật liệu :10 PHẦN 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT TÂN THIÊN HOÀNG11 I. Khái quát chung về Công ty TNHH thương mại dịch vụ và kỹ thuật Tân Thiên Hoàng11 1. Lịch sử hình thành và phát triển:11 2. Tổ chức bộ máy công ty:12 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán tại công ty:12 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán :12 2. Hình thức sổ kế toán của công ty:13 II.Thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Thiên Hoàng :14 1. Đánh giá nguyên vật liệu ở công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Thiên Hoàng :14 2. Kế toán chi tiết vật liệu ở công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Tân Thiên Hoàng15 2.1. Thủ tục luân chuyển chứng từ và nhập kho VL15 2.2. Thủ tục xuất kho vật liệu:17 3. Kế toán tổng hợp vật liệu tại công ty20 3.1. Kế toán tổng hợp nhập vật liệu :21 3.2 kế toán tổng hợp xuất vật liệu:22 PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH TÂN THIÊN HOÀNG.24 I. Nhận xét và đánh giá chung về côn tác kế toán vật liệu ở công ty:24 II. một số đề xuất về hạch toán nguyên vật liệu tại công ty .26 1. Về lập sổ danh điểm vật liệu :26 2. Về sổ chi tiết thanh toán với người bán:27 KẾT LUẬN29 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY