Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng

Ngày nay, con người ñã trởthành yếu tốvô cùng quan trọng, quyết ñịnh ñến sựthành bại của tổchức. Bởi vậy, các doanh nghiệp luôn tìm cách ñể phát huy hơn nữa vai trò nguồn nhân lực hiện có. Một trong những biện pháp mà doanh nghiệp cần thực hiện, ñó là phải ñánh giá ñúng thành tích nhân viên. Việc ñánh giá thành tích nhân viên có nhiều tác dụng, nhiều mục tiêu, nhiều phương pháp khác nhau và ñều mang lại những hiệu quả khác nhau. Nhận thức ñược vấn ñề ñó, Công ty cổphần Đăng Hải - Đà Nẵng ñã có những cố gắng ñể hoàn thiện công tác này và ñã ñạt những thành công ñáng kể. Tuy nhiên, công tác ñánh giá thành tích nhân viên hiện nay tại Công ty cổphần Đăng Hải – Đà Nẵng vẫn còn nhiều bất cập, mang tính hình thức, cảm tính và chưa chuyên sâu. Điều này ảnh hưởng ñến các hoạt ñộng quản trịnguồn nhân lực như khen thưởng, trảlương, ñào tạo, . và không tạo ñộng lực ñểnhân viên làm việc tốt hơn. Xuất phát từ thực tế trên, tác giả ñã chọn ñềtài: “Hoàn thiện công tác ñánh giá thành tích nhân viên tại Công ty cổ phần Đăng Hải – Đà Nẵng”làm ñịnh hướng nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY