Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May

Mục lục ChươngI: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành ở doanh nghiệp sản xuất trong cơ chế thị trường. I.Những vấn đề chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm II.Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành III.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất IV.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở V.Phương pháp tính giá thành sản phẩm VI.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm toàn doanh nghiệp Chương II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10 I.Đặc điểm chung của công ty may 10 II. Đặc điểm chung về công tác kế toán của Công ty may 10 III Đặc điểm quy trình công nghệ của công ty may 10 IV. Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May 10 Chương III: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10 I Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10 II Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợo chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty May 10 Kết luận Tài liệu tham khảo Chương I Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất Trong cơ chế thị trường. I. Những vấn đề chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm. 1. Khái niệm chi phí sản xuất: Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình bỏ ra các chi phí. Chi phí doanh nghiệp bỏ ra bao gồm chi phí về lao động vật hoá: Các đối tượng lao động và tư liệu lao động, chi phí về lao động sống: tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động. Ngoài ra, doanh nghiệp coàn chi ra các khoản về dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác bằng tiền. Như vậy chi phí sản xuất kinh doanh là toàn bộ các chí phí về lao động sống, lao động vật hoá và các chi phí khác biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp chi ra sau một kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh có thể là tháng, quý. 2. Phân loại chi phí sản xuất. Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất có rất nhiều loại. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và hạch toán chi phí cần phải phân loại chi phí. Phân loại chi phí sản xuất là việc sắp xếp chi phí sản xuất theo từng loại, từng loại, từng nhóm khác nhau theo những đặc trưng nhất định. Có thể phân loại chi phí sản xuất theo những cách cơ bản sau: a. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí. Căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế của các chi phí không phân biệt vào việc chúng phát sinh ở đâu, dùng vào mục đích gì để chia thành các yếu tố chi phí bao gồm các yếu tố sau: + Chi phí nguyên vật liệu. + Chi phí nhân công. + Chi phí khấu hao TSCĐ + Chi phí dịch vụ mua ngoài. + Chi phí khác bằng tiền b. Phân loại theo mục đích, công dụng chi phí và chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo tiêu thức phân loại này toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được chia thành các loại sau. -Chi phí chế tạo sản phẩm -Chi phí bán hàng -Chi phí hoạt động khác -Chi phí quản lý doanh nghiệp Để đáp ứng yêu cầu quản lý chung, chi phí sản xuất chế tạo sản phẩm chia thành: -Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Chi phí nhân công trực tiếp -Chi phí sản xuất chung

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY