Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Xí nghiệp đá hoa Granito

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH3 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH3 1.Tài sản cố định và các yêu cầu về quản lý3 2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định4 2.1.1.Phân loại tài sản cố định theo hình thái biểu hiện4 2.1.2.Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu5 2.1.3.Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành5 2.1.4.Phân loại TSCĐ theo công dụng và tình hình sử dụng5 2.2.Đánh giá tài sản cố định6 2.2.1.Nguyên giá tài sản cố định6 2.2.2.Giá trị hao mòn của tài sản cố định7 2.2.3.Giá trị còn lại của tài sản cố định7 II. TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH7 1.Tổ chức chứng từ hạch toán tài sản cố định7 1.1.Chứng từ sử dụng7 1.2.Quy trình luân chuyển chứng từ8 2.Hạch toán chi tiết tài sản cố định9 3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định9 3.1.Hạch toán biến động tài sản cố định9 3.1.1.Tài khoản sử dụng9 3.1.2. Phương pháp hạch toán tình hình biến động tài sản cố định11 3.2.Hạch toán khấu hao tài sản cố định13 3.2.1.Phương pháp tính khấu hao13 3.2.3.Hạch toán khấu hao tài sản cố định14 3.3.Hạch toán sửa chữa tài sản cố định15 3.4.Tổ chức sổ kế toán tổng hợp16 III. MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHI BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN18 1.Tiêu chuẩn ghi nhận và cách phân loại TSCĐ18 2.Xác định nguyên giá tài sản cố định19 2.1.Nguyên giá TSCĐ hữu hình19 2.2.Nguyên giá TSCĐ vô hình19 3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định20 3.2. Hạch toán khấu hao tài sản cố định21 IV.CÁC VẤN ĐỀ VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỘT SỐ NƯỚC22 1.Chuẩn mực kế toán quốc tế22 2.Kế toán tài sản cố định trong hệ thống kế toán Pháp23 V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH24 1.Phân tích tình hình biến động tài sản cố định24 2.Phân tích tình hình trang bị tài sản cố định25 3.Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định25 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO HÀ NỘI26 I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO26 1.Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp đá hoa Granito26 1.1.Các chỉ tiêu về tài chính và lao động trong công ty29 2.Bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh tại công ty30 2.1.Bộ máy quản lý công ty30 2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ31 3. Tổ chức công tác kế toán33 3.1.Bộ máy kế toán33 3.2.Vận dụng chế độ kế toán tại doanh nghiệp34 II. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI XÍ NGHIỆP ĐÁ HOA GRANITO36 1. Đặc điểm về bộ máy quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến công tác kế toán tài sản cố định36 2.Đặc điểm, phân loại, đánh giá tài sản cố định37 2.1.Đặc điểm tài sản cố định trong công ty37 2.2.Phân loại tài sản cố định38 2.3.Đánh giá tài sản cố định39 3. Hạch toán nghiệp vụ biến động tài sản cố định39 3.1.Chứng từ kế toán39 3.2. Hạch toán chi tiết tài sản cố định50 3.3. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định51 4. Hạch toán khấu hao tài sản cố định53 4.1. Phương pháp tính khấu hao tài sản cố định53 4.2. Chứng từ khấu hao tài sản cố định54 4.4. Hạch toán tổng hợp khấu hao tài sản cố định56 4.5. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến vốn khấu hao cơ bản58 5. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định59 5.1. Thủ tục và chứng từ kế toán59 5.2. Hạch toán chi tiết sửa chữa tài sản cố định61 5.3. Hạch toán tổng hợp sửa chữa tài sản cố định62 6. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định63 6.1. Phân tích tình hình biến động tài sản cố định63 PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY ĐÁ HOA GRANITO67 I. NHẬN XÉT CHUNG67 1.Ưu điểm67 1.1.Tổ chức bộ máy và công tác kế toán nói chung67 1.2. Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định68 2.Nhược điểm69 II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT71 1.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty Đá hoa Granito71 2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty73 KẾT LUẬN75 Nhận xét của đơn vị thực tập

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY