Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Lặn và Xây dựng công trình ngầm Thăng long

Nội dung của đề tài viết gồm những phần chính sau đây : Phần I : Lý luận chungvề kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các Doanh nghiệp xây dựng trong giai đoạn hiện nay. Phần II : Tình hình thực tế về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Lặn và Xây dựng công trình ngầm Thăng long - Tổng công ty xây dựng cầu Thăng long. Phần III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Lặn và Xây dựng công trình ngầm Thăng long . Mặc dù rất cố gắng tìm hiểu và nhận được sự giúp đỡ tận tâm , nhiệt tình của thầy cô giáo trong bộ môn và của cán bộ nhân viên trong phòng kế toán cũng như các phòng ban khác trong Công ty Lặn và Xây dựng công trình ngầm Thăng long . Nhưng do trình độ bản thân còn có hạn chế nên bài viết của tôi còn có những thiếu sót ở hình thức và nội dung. Vì vậy tôi rất mong muốn được tiếp thu và chân thành cám ơn những ý kiến đóng góp , chỉ bảo để tôi có điều kiện bổ xung , nâng cao kiến thức của mình và phục vụ tốt hơn cho công tác kế toán thực tế sau này. Phần thứ nhất : Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Doanh nghiệp xây lắp trong giai đoạn hiện nay. I/ Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản của sản phẩm xây lắp yêu cầu công tác quản lý kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng . 1/ Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản của sản phẩm xây lắp . Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất vật độc lập có chức năng tạo ra trang thiết bị tài sản cố định cho tất cả ngành kinh tế quốc dân ,góp phần trong phần xây dựng cơ sở hạ tầng x• hội .Vì vậy phần lớn thu nhập quốc dân nói chung và quĩ tích luỹ nói riêng cùng với vốn đầu tư tài trợ từ nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực cơ bản. So với các ngành sản xuất khác ,xây dựng cơ bản có những đặc điểm kinh tế kĩ thuật đặc trưng thể hiện rất rõ ở sản phẩm xây lắp và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành. Quá trình tạo ra sản phẩm xây lắp ,từ khi khởi công xây dựng đến khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thường dài ,phụ thuộc vào quy mô và tính chất phức tạo của từng công trình.Quá trình thi công xây dựng này được chia thành nhiều giai đoạn lại bao gồm nhiều công việc khác nhau .Các công việc này chủ yếu được thực hiện ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn của yếu tố thiên nhiên như ;nắng ,mưa ,gió ,b•o ,lụt . Do đó quá trình và điều kiện thi công có tính ổn định ,phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm và theo từng giai đoạn thi công công trình Sản phẩm xây lắp là những công trình ,vật kiến trúc. có quy mô lớn ,kết cấu phức tạp ,mang tính chất đơn chiếc ,thời gian xây dựng ,lắp đặt ,sử dụng lâu dài và giá trị lớn .Nó mang tính cố định ,nơi sản xuất ra sản phẩm cũng đồng thời là nơi sau này khi sản phẩm hoàn thành được đưa vào sử dụng và phát huy tác dụng .Các điều kiện sản xuất như : xe ,máy ,người lao động .phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm . Đặc điểm này làm cho việc tổ chức ,quản lý và hạch toán trong xây dựng cơ bản khác với các ngành khác .Cụ thể là mỗi công trình đều được thi công theo đơn đặt hàng riêng ,phụ thuộc yêu cầu của khách hàng và yêu cầu kĩ thuật của công trình đó .Sản phẩm xây lắp phải lập dự toán ,quá trình sản xuất phải so sánh với dự toán ,lấy dự toán làm thước đo. Khi thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng ,các đơn vị xây lắp phải đảm bảo bàn giao đúng tiến độ ,đúng thiết kế kĩ thuật ,đảm bảo chất lượng công trình . 2 - Yêu cầu của công tác quản lý và kế toán chi phí sản xuất ,tính giá thành sản phẩm xây lắp. Do đặc thù của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây dựng như vậy nên quản lý về đầu tư và xây dựng là một quá trình khó khăn phức tạp ,trong đó tiết kiệm chi phí sản xuất ,hạ giá thành sản phẩm là một trong những mối quan tâm hàng đầu ,là nhiệm vụ hết sức quan trọng của doanh nghiệp .Hiện nay ,trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chủ yếu áp dụng phương pháp đấu thầu ,giao nhân thầu xây dựng .vì vậy ,để trúng thầu , được thầu thi công một công trình thì doanh nghiệp phải xây dựng được giá đấu thầu hợp lý cho công trình đó dựa trên cơ sở các định mức,đơn giá xây dựng cơ bản do nhà nước ban hành ,trên cơ sở giá cả thị trường và khả năng của doanh nghiệp .Mặt khác lại phải đảm bảo kinh doanh có l•i .Để thực hiện được các yêu cầu trên đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý kinh tế nói chung , quản lý chi phí ,giá thành nói riêng ,trong đó trọng tâm là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ,đảm bảo phát huy tối đa tác dụng của công tác kế toán đối với quản lý sản xuất Nhiệm chủ yếu đặt ra cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là : Xác định hợp lý đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành phù hợp với điều kiện thực tại của doanh nghiệp và thoả m•n yêu cầu quản lý đặt ra ;vận dụng các phương pháp tính giá thành và phương pháp kế toán theo một trình tự logic : Tính toán chính xác ,đầy đủ ,kiểm tra các khâu hạch toán như ;tiền lương ,vật liệu ,tài sản cố định .xác định số liệu cần thiết cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành . Cụ thể cần phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau : -Phản ánh đầy đủ ,chính xác ,kịp thời toàn bộ chi phí sản xuất thực hiện phát sinh . -Kiểm tra tình hình thự hiện các định mức chi phí vật tư ,lao động ,sử dụng máy tính thi công và các dự toán chi phí khác ,phát hiện kịp thời cá khoản chênh lệch so với định mức ,các chi phí khác ngoài kế hoạch ,các khoản thiệt hại ,mất mát ,hư hỏng . .trong sản xuất và đề xuất những biện pháp ngăn chặn kịp thời . -Tính toán chính xác và kịp thời giá thành công tác xây lắp ,các sản phẩm và lao vụ hoàn thành của doanh nghiệp . -Kiểm tra và thực hiện kế hạch hạ giá thành của doanh nghiệp theo từng công trình ,hạng muc công trình ,từng loại sản phẩm và lao vụ ,vạch ra khả năng và các biện pháp hạ giá thành một cách hợp lý ,có hiệu quả . -Xác định đúng đắn và bàn giao thanh toán kịp thời khối lượng công tác xây lắp đ• hoàn thành .Định kỳ kiểm kê và đánh giá khối lượng thi công dở dang theo nguyên tắc quy định .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY