Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cơ Khí Quang Trung

Mục lục Trang Lời mở đầu1 Phần I: Cơ sở lý luận của hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất3 1.Những vấn đề lý luận chung về thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ3 1.1.Các khái niệm liên quan3 1.2. Phương pháp tính giá thành phẩm7 2.Hạch toán chi tiết thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ10 2.1.Hạch toán chi tiết thành phẩm10 2.2.Hạch toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm13 3.Hạch toán tổng hợp14 3.1. Hạch toán tổng hợp thành phẩm14 3.2. Hạch toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm16 3.2.2. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ22 3.2.3. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp23 3.3. Hạch toán chiết khấu thanh toán và giảm trừ doanh thu23 3.4. Hạch toán các khoản dự phòng25 3.5. Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ27 4.Chuẩn mực kế toán quốc tế và phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ ở một số nước trên thế giới34 4.1.So sánh chuẩn mực về hàng tồn kho và doanh thu giữa Quốc tế và Việt Nam34 4.2.So sánh phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm giữa kế toán Pháp và kế toán Việt Nam35 4.3. So sánh phương pháp hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm của kế toán Mỹ37 4.4. Một số điểm cần quan tâm giữa chuẩn mực kế toán và cơ chế tài chính cũng như hạn chế trong hạch toán39 5.Các hình thức sổ kế toán40 5.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Nhật ký chung”.40 5.2. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Nhật ký – sổ cái”:41 5.3. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Chứng từ – ghi sổ”:42 5.4. Đối với doanh nghiệp áp dụng sổ theo hình thức “Nhật ký chứng từ”:43 Phần II: Thực trạng hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty Cơ khí Quang Trung44 1. Giới thiệu về công ty44 1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty44 1.2. Tổ chức hoạt động sản xuất và quy trình sản xuất sản phẩm46 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý48 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán50 2. Hạch toán chi tiết thành phẩm56 2.1. Đặc điểm hạch toán thành phẩm56 2.2. Phương pháp hạch toán chi tiết thành phẩm60 3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm:66 3.1. Tài khoản sử dụng:66 3.2. Nội dung hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu66 4. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm69 4.1.Một số phương thức tiêu thụ tại công ty69 4.2. Hạch toán doanh thu bán hàng70 4.3. Hạch toán giá vốn hàng bán74 4.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu75 4.5.Hạch toán thuế giá trị gia tăng phải nộp80 4.6.Hạch toán phải thu của khách hàng88 5. Hạch toán chi phí bán hàng91 5.1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng91 5.2. Hạch toán chi phí bán hàng98 6. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp94 6.1.Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp94 6.2.Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp97 7. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho và phải thu khó đòi99 8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm99 Phần III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ102 1.Đánh giá khái quát tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cơ khí Quang Trung102 1.1.Thành tựu đạt được102 1.2. Những tồn tại103 2. Kiến nghị106 2.1. Cơ giới hoá trong công tác kế toán106 2.2.Tính giá nhập kho109 2.3. Mở hệ thống tài khoản109 2.4.Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp110 2.5. Hạch toán chi phí bảo hành113 2.6. Trích lập dự phòng114 2.6. Phương thức tiêu thụ và chính sách áp dụng linh hoạt117 2.7. Sổ kế toán chi tiết119 Kết luận121 Tài liệu tham khảo122

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY