Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng công trình 56 thuộc tổng Công ty Thành An Binh đoàn 11

<p> mục lục Lời nói đầu2 Chương IMột số vấn lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp.4 IĐặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.4 IIChi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.6 1Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp.6 2Giá thành sản phẩm xây lắp.9 3Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sẩn phẩm xây lắp11 IIIHạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sẩn phẩm xây lắp.12 1Nguyên tắc, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.12 1.1Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.13 1.1.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất.13 1.1.2Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất.13 1.2Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.14 1.2.1Đối tượng tính giá thành.14 1.2.2Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.15 2Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.17 3Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.21 4Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công.23 5Hạch toán chi phí sản xuất chung.26 6Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp.30 7Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm xây lắp dỏ dang.32 7.1Tổng hợp chi phí sản xuất.32 7.2Kiểm kê đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang.32 Chương IIThực trang hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng công trình 56.37 Iđặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xây dựng công trình 56.37 1Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.37 2đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.39 3đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt dộng sản xuất kinh doanh của công ty.42 IIĐặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty XDCT 56.46 1Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty .46 2Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty.48 2.1Chế độ kế toán áp dụng.48 2.2Hệ thống sổ sách chứng từ kế toán và trình tự hạch toán.48 IIIThực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty XDCT 56.51 1Một số vấn đề chung về quản lý và hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.51 1.1Đặc điểm chi phí sản xuất và đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.51 1.2Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm52 2Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp53 3Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp59 4Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công66 5Hạch toán chi phí sản xuất chung71 6Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm76 Chương IIIMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây dựng công trình 5682 I Nhận xét chung về tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh và hạch toán kế toán tại Công ty82 IIĐánh giá tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty84 1ưu điểm84 2Nhược điểm84 3Điều kiện để hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty85 IIIMột số giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng công trình 5686 Kết luận93 Tài liệu tham khảo94 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY