Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam

MỤC LỤC Trang Danh mục các chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ… LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………….1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM…………………………………………………………………….3 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam…….3 1.2. Đặc điểm sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Tổng công ty Giấy Việt Nam…………………………………………………………………………5 1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Tổng công ty Giấy Việt Nam…………………………………………………………………………7 1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý……………………………………….7 1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất …………………………………………….12 1.4. Hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong những năm gần đây………………………………………………………………………….14 1.5. Tổ chức công tác kế toán của Tổng công ty Giấy Việt Nam…………….15 1.5.1. Lao động kế toán và tổ chức bộ máy kế toán tại Tổng công ty Giấy Việt Nam…………………………………………………………………………….15 1.5.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Tổng công ty Giấy Việt Nam………………………………………………….19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM……………………………………….24 2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam………………24 2.2. Đặc điểm quản lý nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam…….25 2.2.1. Quá trình thu mua……………………………………………………….25 2.2.2. Quá trình dự trữ…………………………………………………………26 2.2.3. Quá trình sử dụng……………………………………………………….26 2.3. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam….27 2.3.1. Phân loại nguyên vật liệu……………………………………………….27 2.3.2. Tính giá nguyên vật liệu……………………………………………….28 2.4. Thủ tục luân chuyển chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam………………………………………………………………….30 2.4.1. Quá trình nhập kho…………………………………………………….30 2.4.2. Quá trình xuất kho………………………………………………………35 2.5. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam…….37 2.6. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam ….44 2.6.1. Tài khoản sử dụng………………………………………………………44 2.6.2. Phương pháp hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu…………………….45 2.6.2.1. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu……………………………45 2.6.2.2. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu…………………………….53 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM……….63 3.1. Đánh giá thực trạng hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam…………………………………………………………………………….63 3.1.1. Ưu điểm…………………………………………………………………63 3.1.2. Nhược điểm…………………………………………………………….65 3.2. Phương hướng phát triển của Tổng công ty Giấy Việt Nam thời gian tới.66 3.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện và yêu cầu hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam………………………………………….67 3.4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Tổng công ty Giấy Việt Nam…………………………………………………………68 KẾT LUẬN……………………………………………………………….….70 Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY