Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hoá phẩm

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 Phần 1: Khái quát chung về công ty In và văn hóa phẩm2 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển2 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển2 1.1.2. Một số chỉ tiêu phản ánh quá trình hình thành và phát triển của Công ty In và văn hoá phẩm.2 1.1.3. Nhiêm vu cua công ty3 1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty4 1.1.5 Đặc điểm quy trình công nghệ.7 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty In và Văn hoá phẩm11 1.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán11 1.2.2. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại công ty.13 1.2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng.13 1.2.2.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán.14 1.2.2.3 Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán.15 1.2.2.4 Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán.18 1.2.2.5Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán.20 Phần 2: Thực Trạng Tổ Chức Hạch Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm21 Và Xác Định kết Quả Tiêu Thụ Tại21 Công Ty In Và Văn Hóa Phẩm21 2.1. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty In và văn hóa phẩm.21 2.1.1. Thị trường và các phương thức tiêu thụ thành phẩm21 2.1.1.1. Thị trường tiêu thụ thành phẩm21 2.1.1.2. Các phương thức tiêu thụ thành phẩm21 2.1.2. Giá cả và phương thức thanh toán22 2.1.3. Hạch toán doanh thu tiêu thụ thành phẩm23 2.1.3.1. Hạch toán chi tiết doanh thu tiêu thu thành phẩm23 2.1.3.2. Hạch toán tổng hợp doanh thu tiêu thụ thành phẩm26 2.1.4. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu33 2.1.5. Hạch toán giá vốn hàng bán34 2.1.6. Hạch toán chi phí bán hàng36 2.1.6.1. Hạch toán chi tiết chi phí bán hàng36 2.1.6.2. Hạch toán tổng hợp chi phí bán hàng38 2.1.7. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp39 2.4.7.1. Hạch toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp39 2.1.7.2. Hạch toán tổng hợp chi phí quản lý doanh nghiệp41 2.1.8. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm42 Phần 346 HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY IN VÀ VĂN HÓA PHẨM46 3.1. Đánh giá khái quát hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hóa phẩm.46 3.1.1. Ưu điểm46 3.1.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán47 3.1.1.2. Về chứng từ sổ sách47 3.1.2. Một số hạn chế47 3.1.2.1. Về chứng từ sổ sách47 3.1.2.2. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ48 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn đẩy mạnh công tác tiêu thụ thành phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.48 3.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm48 3.2.2. Giảm giá thành sản phẩm sản xuất ra49 3.2.3. Hoàn thiện tổ chức tốt công tác bán hàng49 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty in và văn hoá phẩm.50 3.3.1. Về hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ50 3.3.1.1. Về hạch toán doanh thu và giá vốn50 3.3.1.2. Về hạch toán các khoản phải thu khách hàng50 3.3.1.3. Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp50 Kế toán cần mở sổ theo dõi chi tiết chi phí bán hang và chi phí quản lý doanh nghiệp để có biện pháp giảm những chi phí không phù hợp.50 KẾT LUẬN51 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY