Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty điện tử Viễn thông Quân đội

Mục lục Trang Lời nói đầu1 Phần I: Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp3 1. Khái quát về tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.3 1.1. Khái niệm về tiêu thụ.3 1.2. Các phương thức tiêu thụ trong các doanh nghiệp.3 1.3. Xác định kết quả tiêu thụ.5 1.4. Mối quan hệ giữa tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.5 1.5. Vai trò, ý nghĩa của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.6 1.6. Yêu cầu quản lí và nhiệm vụ hạch toán.8 2. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX).9 2.1. Khái niệm9 2.2. Tài khoản sử dụng9 2.3. Phương pháp hạch toán.10 2.3.1. Phương pháp bán hàng trực tiếp.10 2.3.2. Phương thức chuyển hàng (gửi bán).11 2.3.3. Phương thức bán hàng qua đại lí.11 2.3.4. Bán hàng trực tiếp cho khách hàng trả góp.12 2.3.5. Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng.12 2.3.6. Hạch toán tiêu thụ ở các doanh nghiệp làm nhiệm vụ gia công.13 2.3.7. Các trường hợp khác được coi là tiêu thụ.13 3. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kì (KKĐK).15 3.1. Khái niệm15 3.2. Tài khoản sử dụng15 3.3. Phương pháp hạch toán.15 4. Hạch toán quá trình xác định kết quả tiêu thụ.16 4.1. Hạch toán các khoản giảm doanh thu và xác định doanh thu thuần.16 4.1.1. Hạch toán các khoản giảm doanh thu.16 4.1.2. Xác định và kết chuyển doanh thu bán hàng thuần.18 4.2. Xác định giá vốn hàng bán.18 4.2.1. Theo phương pháp kê khai tài sản thường xuyên (KKTX).18 4.2.2. Phương pháp KKĐK20 4.3. Hạch toán chi phí ngoài sản xuất.21 4.3.1. Hạch toán chi phí bán hàng21 4.3.2. Hạch toán chi phí quản lí doanh nghiệp (QLDN).23 4.4. Hạch toán kết quả tiêu thụ26 5 . Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp xây lắp (Kế toán bàn giao công trình).27 6. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở một số nước trên thế giới.31 6.1. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Pháp.31 6.1.1. Hạch toán tiêu thụ.31 6.1.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.32 6.2. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của Mỹ.33 6.2.1. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá của Mỹ.33 6.2.2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ.34 7. Chuẩn mực kế toán quốc tế về tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ.35 Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel.36 1 - Đặc điểm kinh tế và tổ chức bộ máy hoạt động tại Vietel có ảnh hưởng đến hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ.36 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.36 1.2 . Tổ chức và quản lý công ty .40 2. đặc điểm công tác kế toán của công ty .41 2.1 Hình thức tổ chức công tác kế toán .41 2.2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp .43 3.Thực trạng hạch toán tiêu thụvà xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (Vietel)46 3.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm ở Vietel.46 3.1.1.Sản phẩm công nghiệp46 3.1.2. Sản phẩm xây lắp46 3.2. Hạch toán tiêu thụ tại Vietel47 3.2.1. Tài khoản (TK)sử dụng và chứng từ liên quan.47 3.3 Hạch toán chi phí tiêu thụ.60 3.3.1 Hạch toán chi phí bán hàng60 3.3.2 Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp62 3.4 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel63 3.4.1 Tài khoản sử dụng63 3.4.2 Phương pháp hạch toán63 3.5. Phân tích hiệu quả tiêu thụ .67 Phần III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Vietel.70 1. Đánh giá khái quát về công ty.70 1.1 Những ưu điểm và thuận lợi đạt được.70 1.2 Những nhược điểm và khó khăn của Công ty:72 2. Một số ý kiến đóng góp .74 2.1 Một số ý kiến về công tác quản lý.74 2.2 Về công tác kế toán77 Biểu số 21:Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử chi phí80 Kết luận.82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY