Hoàn thiện hoạt động kế toán huy động vốn tại Sở Giao dịch ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Việt Nam

<p> MỤC LỤC BẢNG KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI NÓI ĐẦU1 LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHTM4 1.1. VHĐ VÀ VAI TRÒ CỦA VHĐ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM.4 1.1.1. Khái niệm VHĐ và các hình thức HĐV của NHTM.4 1.1.1.1. Khái niệm VHĐ.4 1.1.1.2. Các hình thức HĐV của NHTM.4 1.1.2. Vai trò của VHĐ.6 1.2 KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HĐV7 1.2.1. Khái niệm, vai trò của kế toán huy động vốn.7 1.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán HĐV.7 1.2.2.1 Tài khoản sử dụng7 1.2.2.2. Chứng từ sử dụng.9 1.3 QUY TRÌNH KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN.10 1.3.1. Kế toán tiền gửi thanh toán10 13.2 Kế toán tiền gửi có kỳ hạn11 13.3. Kế toán tiền gửi tiết kiệm13 1.3.4. Quy trình kế toán HĐV qua việc phát hành GTCG.16 1.3.4.1 Kế toán phát hành GTCG theo mệnh giá16 1.3.4.2 Kế toán phát hành GTCG có chiết khấu17 1.3.4.3 Kế toán phát hành GTCG có phụ trội19 1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN HĐV.21 1.4.1. Mô hình giao dịch21 1.4.2. Kỹ thuật nghiệp vụ kế toán.21 1.4.3. Công nghệ ngân hàng.22 1.4.4. Yếu tố con người.22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH23 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SGD NHNN & PTNT VIỆT NAM23 2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của SGD23 2.1.2 Khái quát quá trình hoạt động kinh doanh của SGD24 2.1.2.1 Khái quát quá trình hình thành và phát triển24 2.1.2.2 Mô hình tổ chức của SGD26 2.1.2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu26 2.1.2.4 Các giải pháp SGD đã thực hiện hiệu quả31 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SGD33 2.2.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng33 2.2.2 Quy trình kế toán HĐV qua tài khoản tiền gửi33 2.2.2.1 Kế toán nhận tiền gửi34 2.2.2.2 Kế toán chi trả tiền gửi35 2.2.2.3 Kế toán trả lãi tiền gửi35 2.2.3 Quy trình kế toán huy động vốn qua tài khoản tiền gửi tiết kiệm37 2.2.3.1 Kế toán nhận tiền gửi tiết kiệm37 2.2.3.2 Kế toán chi trả tiền gửi tiết kiệm38 2.2.3.3 Kế toán hạch toán và chi trả lãi39 2.2.4 Quy trình kế toán huy động vốn qua việc phát hành giấy tờ có giá40 2.2.4.1 Kế toán phát hành GTCG40 2.2.4.2 Kế toán tiền lãi41 2.2.4.3 Kế toán chi trả GTCG41 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH42 2.3.1 Những kết quả đã đạt được42 2.3.2 Những điểm hạn chế và nguyên nhân43 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NHNN & PTNT45 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ GIAO DỊCH NHNH & PTNT TRONG NĂM 201045 3.2 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN46 3.2.1 Đẩy mạnh và hoàn thiện hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán huy động vốn46 3.2.2 Hoàn thiện quy trình kế toán huy động vốn47 3.2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế toán48 3.2.4 Các biện pháp hỗ trợ khác48 3.2.4.1. Đa dạng hoá hình thức huy động vốn.48 3.2.4.2. Thực hiện chích sách lãi suất huy động linh hoạt.49 3.2.4.3. Gắn liền việc tăng cường huy động vốn với sử dụng vốn có hiệu quả.50 3.2.4.4. Thực hiện tốt chích sách khách hàng và chiến lược Marketing.51 3.2.4.5. Phát huy tối đa yếu tố con người.51 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI SGD NHNN&PTNN VIỆT NAM.52 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ.52 3.2.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước.53 3.3.3. Kiến nghị với NHNN&PTNT Việt Nam.54 KẾT LUẬN55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO56 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY