Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty In tài chính

Mục lục Lời mở đầu1 Chương I: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.3 I/ Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:3 II/ Nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm : 4 1/ Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất (CPSX):4 2/ Khái niệm, phân loaị giá thành sản phẩm (GTSP):6 III/ Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) và tính giá thành sản phẩm (GTSP) trong Doanh nghiệp sản xuất:7 1/ Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) và đối tượng tính giá thành sản phẩm (GTSP)\:7 2/ Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm :10 IV/ Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm14 1/ Tài khoản sử dụng.14 2/ Kết cấu tài khoản14 3/ Phương pháp hạch toán.14 Chương II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty in tài chính.15 I.Đặc điểm tình hình chung của Công ty in Tài chính:15 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.15 2.Đặc điểm về tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý của Công ty:16 3.Tổ chức công tác kế toán:18 II/ Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in tài chính:19 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX) ở Công ty:20 2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất (CPSX):21 3. Tổ chức công tác tính gía thành sản phẩm ở Công ty In tài chính41 Chương III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính.46 I/ Yêu cầu chủ yếu hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính.46 II/ Những phương hướng và ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP ở Công ty in Tài chính.46 1/ Ưu điểm47 2/ Những mặt cần tiếp tục hoàn thiện.48 3) Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập.hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính.49 4/ Điều kiện thực hiện các ý kiến hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty in Tài chính.58 Kết luận Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY