Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH JPC Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM3 1.1.Đặc điểm hoat động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH JPC Việt Nam.3 1.1.1Quá trình hình thành và phát triển của công ty3 1.1.2Đặc điểm hoạt động kinh doanh4 1.1.2.1Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty4 1.1.2.2Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh6 1.1.2.3Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất7 1.2Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH JPC Việt Nam8 1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 8 1.2.2 Đặc điểm hình thức ghi sổ kế toán.11 1.2.2.1Sơ đồ hình thức kế toán Nhật ký chung11 1.2.2.2Đặc điểm chứng từ, sổ sách kế toán tại công ty.12 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM.15 2.1. Đặc điểm công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam15 2.1.1. Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất ở công ty TNHH JPC Việt Nam.15 2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất16 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH JPC Việt Nam 16 2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp16 2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp22 2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung28 2.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ34 2.4. Tính giá thành sản phẩm tại công ty39 2.4.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm39 2.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.40 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH JPC VIỆT NAM42 3.1. Nhận xét về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH JPC Việt Nam 42 3.1.1. Những ưu điểm trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 42 3.1.2. Những hạn chế trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty43 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty44 3.2.1. Về hạch toán khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp44 3.2.2. Về hạch toán khoản mục chi phí nhân công trực tiếp.45 3.2.3. Về hạch toán khoản mục chi phí sản xuất chung46 3.2.4. Về hạch toán chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ.46 3.2.5. Về công tác tính giá thành sản phẩm tại công ty 46 3.2.6. Về hệ thống sổ sách kế toán của công ty50 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY