Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia

<p> MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU……………………………………………………….….…3 DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU……………………………………….5 DANH MỤC VIẾT TẮT……………………………………………….….6 Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.7 1.1. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có ảnh hưởng tới kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm…………………………………………….….7 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty……………………….7 1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty…………………….……8 1.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất…………………………….….12 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của Công ty.…13 1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty………………….….13 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán………………………………….…15 Phần 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty TNHH liên doanh Việt Nam- Malaysia…………………………………………………………….…….17 2.1. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất ở công ty TNHH liên doanh Việt Nam – Malaysia……………………………………………….…….17 2.1.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ………………………….….………17 2.1.2 Nội dung và phương pháp chi phí sản xuất …………………….….17 a) Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp…………….…….18 b) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp…………………………….……27 c) Kế toán chi phí sản xuất chung………………………………….…….31 2.2.Thực trạng tính giá thành sản phẩm………………………….……40 2.2.1. Đối tượng và kỳ tính giá thành…………………………………….….…40 2.2.2 Phương pháp tính giá thành tại doanh nghiệp………………….…….40 Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia…………………….44 3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty……………………….……………………………….44 3.1.1. Về bộ máy kế toán………………………………………………….….….44 3.1.2. Về chứng từ, sổ sách sử dụng…………………………………….………44 3.1.3. Về tài khoản sử dụng……………………………………………….….….45 3.1.4. Về phương pháp kế toán………………………………………………….46 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Liên doanh ViệtNam- Malaysia.48 Kết luận.52 TÀI LIỆU THAM KHẢO.54 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY