Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại và vận tải An Huy

<p> Thế giới đang ngày càng phát triển,đòi hỏi mỗi quốc gia,mỗi đất nƣớc cũng không ngừng đổi mới. Để phù hợp với xu thế ấy,nền kinh tế tài chính của quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách toàn diện,hệ thống pháp luật tài chính phải phù hợp và ổn định.Với tƣ cách là một trong những công cụ quản lý nền kinh tế tài chính quốc gia,hạch toán kế toán chiếm giữ một vai trò quan trọng trong quản lý điều hành và và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Đó là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhận hệ thống tổ chức thông tin,làm căn cứ để ra các quyết định kinh tế.Chính vì thế nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy kế toán có vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ những yêu cầu cơ bản đó, sau khi đƣợc học xong phần lý thuyết về chuyên ngành kế toán, lãnh đạo nhà trƣờng đã cho sinh viên thâm nhập thực tế nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học đƣợc vào thực tế quản lý,vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa làm chủ đƣợc công việc sau này khi tốt nghiệp ra trƣờng về công tác tại cơ quan, xí nghiệp có thể nhanh chóng hoà nhập và đảm đƣơng các nhiệm vụ đƣợc phân công. Niên học 2007-2011 chuyên ngành Kế toán Kiểm Toán sắp kết thúc. Chúng em những học sinh của Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng sắp bƣớc vào kỳ thi tốt nghiệp và tƣơng lai sẽ vận dụng những kiến thức của mình vào công tác thực tế. Đó là những kiến thức lý luận đã đƣợc Thầy,Cô tận tâm truyền dạy trong suốt quá trình học tập của chƣơng trình đào tạo cũng nhƣ trong suốt quá trình em thực tập. Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Trần Thị Thu Trang - Lớp QT 1105K 2 Đƣợc sự phân công của Ban giám hiệu nhà trƣờng cùng với sự hƣớng dẫn của các Thầy,Cô bộ môn,đặc biệt là Tiến sĩ Nghiêm Thị Thà,sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong công ty đã tạo điều kiện cho em tiếp cận thực tế về khoá luận : Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ thƣơng mại và vận tải An Huy. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY