Hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19-5

Mục lục Trang Mục lục1 Lời mở đầu3 phần I : Cơ sở lý luận về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp5 I. Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp5 1. Thành phẩm và phương pháp tính giá thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp5 2. tiêu thụ thành phẩm và các phương pháp tiêu thụ trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp7 II. kế toán chi tiết thành phẩm9 1. Phương pháp thẻ song song9 2.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển10 3. Phương pháp sổ số dư11 III. kế toán tổng hợp thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên12 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng12 2. kế toán tổng hợp thành phẩm13 3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm15 iv. Kế toán tổng hợp thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ26 1. Khái niệm và khoản sử dụng26 2. Kế toán tổng hợp thành phẩm26 3. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm28 Phần II: Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/532 I. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/5 có ảnh hưởng đến kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành Phẩm32 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/532 2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý34 II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/537 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán37 2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán ở Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/540 III. Kế toán chi tiết thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/542 IV. Kế toán tổng hợp thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/548 V. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩn 19/550 1. Các hình thức tiêu thụ hàng hoá tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/550 2. trình tự theo dõi tiêu thụ tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/551 3. kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm51 4. Trình tự tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/555 Phần III: Phương hướng hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm67 I. Đánh giá thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/567 1. Ưu điểm:67 2. Nhược điểm67 II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/568 1. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán biến động thành phẩm tại Công ty kỹ nghệ thực phẩm 19/568 2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm69 Kết luận75 Tài liệu tham khảo77 Bảng kê chữ viết tắt78 Nhận xét của giáo viên hướng dẫn79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY