Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Điện lạnh Dân dụng và Công nghiệp Bảo Linh

mục lục Lời mở đầu1 CHƯƠNG I: NHữNG VấN Đề lý luận cơ BảN Về HạCH TOáN kế toán TIÊU THụ HàNG HOá Và XáC ĐịNH KếT QUả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 2 I. Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh2 1/ Khái niệm tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh2 1.1. Khái niệm tiêu thụ hàng hoá2 1.2. Khái niệm kết quả kinh doanh2 2/ Vai trò của tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ3 3. Các phương thức tiêu thụ chủ yếu4 4. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá6 II. Kế Toán tiêu thụ hàng hoá theo các phương thức bán hàng chủ yếu7 l. Thủ tục chứng từ và tài khoản sử dụng7 3. Phương pháp hạch toán10 3.1. Kế toán nghiệp vụ bán buôn hàng hoá10 3.2. Kế toán bán hàng đại lý16 3.3 Kế toán hàng nhận bán hộ: Hàng nhận bán hộ không thuộc quyền sở hũu của doanh nghiệp nên kế toán phải phản ánh vào TK 00317 4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu18 III. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh19 1. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán19 2. Hạch toán chi phí bán hàng và tài khoản sử dụng21 2.1 Tài khoản sử dụng21 2.2. Hạch toán chi phí bán hàng23 3. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp24 4. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh26 4.1. Tài khoản sử dụng26 4.2. Phương pháp hạch toán26 IV. Sổ kế toán sử dụng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh28 CHƯƠNG II: THựC TRạNG HạCH TOáN kế toán TIÊU THụ HàNG HOá Và XáC ĐịNH KếT QUả kinh doanh TạI CộNG TY cổ phần điện lạnh dân dụng và công nghiệp bảo linh. 31 I. Khái quát về công ty cổ phần điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh.31 l. Quá trình hình thành và phát triển của công ty31 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh32 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý33 4. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán34 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty35 II. Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh hàng hoá tại công ty38 l. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh ảnh hưởng tới việc quản lý tiêu thụ hàng hoá tại công ty38 2. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá công ty đang áp dụng39 3. Kế toán tiêu thụ hàng hoá3 4. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá56 cHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯớNG HOàN THIệN CÔNG TáC Kế TOáN Và XáC ĐịNH KếT QUả kinh doanh TạI CÔNG TY58 I . Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP điện lạnh dân dụng và công nghiệp Bảo Linh58 II. Những vấn đề tồn tại phương hướng hoàn thiện nội dung hạch toán tiêu thụ hàng hoá tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại côn g ty59 1. Sự cần thiết phải hoàn thiện nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh59 2. Phương hướng hoàn thiện nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại công ty59 Kết luận64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY