Hoàn thiện phần mềm ứng dụng trong điều tra thống kê định kỳ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và cơ sở cá thể thuộc ngành thương nghiệp, du lịch và dịch vụ

<p> ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM TRONG ĐIỀU TRA THỐNG KÊ ĐỊNH KỲ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CƠ SỞ CÁ THỂ THUỘC NGÀNH THƢƠNG NGHIỆP, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, DU LỊCH, DỊCH VỤ I/ Đối với Phƣơng án điều tra tình hình lƣu chuyển hàng hoá và dịch vụ xã hội hàng tháng (Ban hành theo QĐ số 256/QĐ-TCTK ngày 10 tháng 7 năm 1997 của Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê. Gọi tắt là phƣơng án 256). a/Về thực hiện phương án Phƣơng án 256 đƣợc thực hiện từ tháng 10 năm 1999, do yêu cầu quản lý điều hành của Chính Phủ và các cấp, các ngành. Phƣơng án 256 đƣợc đƣa vào áp dụng đối với địa phƣơng đã cung cấp số liệu thƣờng xuyên hàng tháng về tổng mức bán ra, tổng mức bán lẻ hàng hoá xã hội. Tuy nhiên sau thời gian hơn 5 năm thực hiện đã nảy sinh những điều bất cập do: 1. Số lƣợng doanh nghiệp tăng mạnh hàng năm mà trong phƣơng án 256 chƣa đề cập đến việc cập nhật thông tin này; 2. Dàn mẫu phục vụ chọn mẫu và suy rộng bán buôn, bán lẻ không đƣợc cập nhật thƣờng xuyên; 3. Phạm vi: Dịch vụ còn nhiều loại chƣa đƣợc điều tra mà chỉ tập trung vào 6 ngành hàng lớn là Thƣơng nghiệp (chia ra hàng lƣơng thực - thực phẩm và phi lƣơng thực thực phẩm), nhà hàng, du lịch và dịch vụ; 4. Mẫu điều tra chọn theo phƣơng án mới chỉ đại diện cho cấp tỉnh mà chƣa đại diện đƣợc cho cấp huyện; 5. Chƣa đáp ứng hết đƣợc nhu cầu của ngƣời dùng tin; 6. Nguồn số liệu thu từ các cơ sở sản xuất trực tiếp bán lẻ còn khó khăn </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY