Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Chi cục thuế huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

<p> MỤC LỤC LỜI CAM ĐOANi LỜI CẢM ƠNii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮTiii PHẦN MỞ ĐẦU1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU2 2.1. Mục tiêu tổng quát2 2.2. Mục tiêu cụ thể2 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU3 3.1. Đối tượng nghiên cứu3 3.2. Phạm vi nghiên cứu3 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU3 4.1. Phương pháp luận3 4.2. Phương pháp thu thập số liệu4 4.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu4 4.4. Phương pháp phân tích5 4.5. Phương pháp chuyên gia và chuyên khảo5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ6 1.1. TỔNG QUAN VỀ THUẾ6 1.1.1. Khái niệm6 1.1.2. Bản chất, chức năng của thuế7 1.1.3. Hệ thống thuế, phân loại thuế và các yếu tố cấu thành một sắc thuế9 1.1.4. Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường12 1.2. QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ17 1.2.1. Những vấn đề cơ bản về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ17 1.2.2. Khái niệm và đặc điểm về thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ26 1.2.3. Nội dung quản lý thu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ29 1.3. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ33 1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới33 1.3.2. Một số nhận xét và bài học cho Việt Nam34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH39 2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH39 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên39 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội40 2.1.3. Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ trên địa bàn huyện Quảng Trạch41 2.2. KHÁI QUÁT VỀ CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH43 2.2.1. Sự hình thành và phát triển43 2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy44 2.2.3. Chức năng nhiệm vụ46 2.2.4. Tình hình sử dụng cán bộ, công chức ngành thuế47 2.2.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật49 2.2.6. Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách giai đoạn 2006-200850 2.2.6.1. Tình hình thực hiện dự toán chung50 2.2.6.2. Tình hình thực hiện dự toán các sắc thuế của các doanh nghiệp52 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH53 2.3.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế(cấp mã số thuế), kê khai thuế53 2.3.1.1. Tình hình doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuế)53 2.3.1.2. Tình hình doanh nghiệp kê khai thuế54 2.3.2. Quản lý doanh thu và thuế giá trị gia tăng55 2.3.2.1 Doanh thu thực hiện của các doanh nghiệp giai đoạn 2006-200855 2.3.2.2. Thực hiện dự toán thu thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp56 2.3.3. Quản lý thuế thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp58 2.3.4. Quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế61 2.3.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế61 2.3.4.2. Công tác quản lý nợ thuế62 2.3.5. Công tác kiểm tra thuế63 2.3.6. Các công tác khác65 2.3.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế65 2.3.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế67 2.4. ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THUẾ VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN QUẢNG TRẠCH68 2.4.1. Kiểm định độ tin cậy của các biến số phân tích với hệ số Cronbach’s Alpha68 2.4.2 Phân tích nhân tố70 2.4.3. Đánh giá của doanh nghiệp về các nhóm điều tra73 2.4.4. Đánh giá của cán bộ công chức thuế về các nhóm điều tra80 2.4.5. Phân tích và so sánh ý kiến đánh giá giữa doanh nghiệp và cán bộ công chức thuế về các nhóm điều tra86 2.4.6. Phân tích nhóm nhân tố chủ yếu tác động đến mức độ đánh giá của các đối tượng điều tra đến mức độ phù hợp của chính sách thuế93 2.5. NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ98 2.5.1. Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế (cấp mã số thuê), kê khai thuế98 2.5.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng98 2.5.3. Quản lý thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp99 2.5.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế101 2.5.5. Công tác kiểm tra thuế101 2.5.6. Công tác khác102 2.5.6.1. Công tác tuyên truyền và hổ trợ đối tượng nộp thuế102 2.5.6.2. Công tác tổ chức bộ máy quản lý thu thuế103 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẢNG TRẠCH104 3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ104 3.1.1. Định hướng104 3.1.1.1. Định hướng chung104 3.1.1.2. Định hướng cụ thể104 3.1.2. Mục tiêu của Chi cục thuế huyện Quảng Trạch106 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU106 3.2.1 Quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế, kê khai thuế107 3.2.2. Quản lý doanh thu, thuế giá trị gia tăng và hóa đơn chứng từ108 3.2.3. Quản lý công tác kê khai và quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp110 3.2.4. Công tác quản lý thu nộp thuế và quản lý nợ thuế111 3.2.4.1. Công tác quản lý thu nộp thuế111 3.2.4.2. Công tác quản lý nợ thuế112 3.2.5. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm113 3.2.6. Các công tác khác115 3.2.6.1. Công tác tuyên truyền và giáo dục việc thực hiện nghĩa vụ thuế115 3.2.6.2. Về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý thu thuế117 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ119 1. KẾT LUẬN119 2. KIẾN NGHỊ121 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY