Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại Hợp

Qua nghiên cứu,chúng ta thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con ngƣời là vấn đề cốt lõi nhất,cũng đồng thời là vấn đề tinh tế phức tạp nhất. Khai thác đƣợc những tiềm năng của nguồn lực con ngƣời chính là chìa khoá của mỗi Doanh nghiệp đạt đƣợc những thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân chia và kết hợp các lợi ích phải đƣợc xem xét cân nhắc kỹ lƣỡng. Các lợi ích đó bao gồm: lợi ích cá nhân ngƣời lao động, lợi ích của ông chủ (hay của Doanh nghiệp) và lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất của cá nhân ngƣời lao động đƣợc thể hiện ở thu nhập của ngƣời đó. Thu nhập và tiền lƣơng đối với ngƣời lao động là hai phạm trù kinh tế khác nhau. Tiền lƣơng dùng để chỉ số tiền nhà nƣớc trả cho ngƣời lao động trong khu vực nhà nƣớc thông qua các thanh, bảng lƣơng, phụ cấp. Thu nhập bao gồm tiền lƣơng, tiền thƣởng, tiền chia lợi nhuận và các khoản khác mà các Doanh nghiệp phân phối cho ngƣời lao động theo sản lƣợng hay chất lƣợng lao động. Trong đó tiền lƣơng là phần thu nhập chính chiếm tỷ trọng lớn, nó có tác dụng lớn đến việc phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống cho ngƣời lao động. Vì vậy, đối với mọi Doanh nghiệp, vấn đề tiền lƣơng trong những năm tới có vị trí quan trọng đặc biệt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY