Hoạt động kế toán và tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) tỉnh Hà Giang

<p> MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 PHẦN I: VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG3 1.Vài nét về NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang3 2. Khái quát hoạt động của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.3 2.1. Quá trình hình thành và phát triển của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.3 2.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu bộ máy NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang4 2.2.1. Chức năng và nhiệm vụ của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang4 2.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang.5 2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang8 2.3.1 Hoạt động huy động vốn8 2.3.2. Hoạt động sử dụng vốn10 PHẦN II: HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN13 1. Vai trò nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng nói chung.13 1.1. Vai trò của kế toán Ngân hàng13 1.2. Nhiệm vụ của kế toán Ngân hàng nói chung13 2. Những văn bản, thể lệ, chế độ hiện hành về kế toán14 3. Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán.15 3.1 Kế toán tiền mặt15 3.2 Kế toán cho vay17 3.3 Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt19 PHẦN III: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (TÍN DỤNG)21 I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN21 1. Cơ sở ra đời của tín dụng ngân hàng21 2. Đặc trưng của tín dụng Ngân hàng22 3. Vai trò của tín dụng đối với nền kinh tế23 3.1 Tín dụng Ngân hàng góp phần giảm chi phí lưu thông, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.24 3.2. Tín dụng Ngân hàng góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế.25 3.3.Tín dụng Ngân hàng là công cụ góp phần tăng cường chế độ hạch toán kinh tế của các đơn vị kinh tế.26 3.4. Tín dụng Ngân hàng tạo điều kiện xây dựng nền kinh tế mở.26 II. CÁC VĂN BẢN CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH VỀ TÍN DỤNG NGẮN HẠN, TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN27 III. CÁC HỒ SƠ, TÀI LIỆU LÀM CĂN CỨ XÉT DUYỆT CHO VAY, CÁCH THIẾT LẬP VÀ HOÀN THIỆN HỒ SƠ .27 1. Các hồ sơ tài liệu làm căn cứ cho vay.27 2. Cách thiết lập và hoàn thiện hồ sơ29 IV. PHƯƠNG THỨC CHO VAY33 1. Khái niệm33 2. Các phương thức cho vay trung, dài hạn33 2.1. Tín dụng theo dự án đầu tư33 2.2. Tín dụng thuê mua (leasing credit)34 2.3. Ngoài ra còn một số hình thức cho vay trung dài hạn như:35 3. Các phương thức cho vay ngắn hạn35 3.1. Phương thức cho vay theo HMTD35 3.2. Phương thức cho vay từng lần.36 3.3. Phương thức cho vay trả góp.37 V. NỘI DUNG QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG CỦA PHƯƠNG THỨC CHO VAY THEO HMTD TẠI NHNo & PTNT TỈNH HÀ GIANG38 1. Trước kỳ kế hoạch, khi có nhu cầu vay vốn theo HMTD thì khách hàng phải gửi đến Ngân hàng cho vay các giấy tờ sau38 2. Khi nhận được các tài liệu Ngân hàng phải tiến hành thẩm định.39 2.1. Thẩm định tư cách pháp lý.39 2.2. Thẩm định khả năng tài chính của khách hàng40 2.3. Thẩm định dự án, phương án đề nghị vay vốn.43 3. Xác định nhu cầu vay vốn.44 4. Quyết định cho vay44 5. Kiểm tra, giám sát khoản vay.45 6. Thu nợ lãi và gốc và sử lý những phát sinh.46 6.1. Thu nợ gốc và lãi.46 6.2. Xử lý phát sinh.47 7. Thanh lý hợp đồng Tín dụng.48 7.1. Tất toán khoản vay.48 7.2. Thanh lý hợp đồng Tín dụng.48 8. Ví dụ minh hoạ.49 PHẦN IV: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG No & PTNT TỈNH HÀ GIANG62 I. Một số kiến nghị62 1.1. Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam62 1.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.62 1.3. Kiến nghị với Nhà nước và chính quyền địa phương.63 1.4. Một số tồn tại trong hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT tỉnh Hà Giang63 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao nghiệp vụ tín dụng tại NHNo & PTNT Hà Giang64 1. Về tăng trưởng tín dụng65 2. Nâng cao chất lượng tín dụng65 KẾT LUẬN67 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY