Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam – Thực trạng và triển vọng

<p> Từ sau khi đất nước Việt Nam giành độc lập hoàn toàn, cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện của một nước nông nghiệp lạc hậu, sản xuất nhỏ là phổ biến. Đặc điểm này một mặt nói lên khó khăn của nước ta trong tham gia vào phân công lao động quốc tế, ảnh hưởng đến cung, cầu về hàng hóa, mặt khác nói lên tính cấp thiết, tất yếu của mở rộng ngoại thương và tham gia thị trường thế giới để tạo tiền đề cho phát triển sản xuất hàng hóa ở nước ta. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế có những thay đổi căn bản, sự sụp đổ của hệ thống các nước XHCN kiểu cũ đã làm Việt Nam mất đi nguồn viện trợ lớn cũng như mất đi bạn hàng trong quan hệ trao đổi hàng hóa quốc tế. Các xu hướng mới của thế giới ngày nay bắt đầu phát triển, trong đó có xu thế chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường và mở cửa của các quốc gia trên thế giới. Trước tình hình trong nước và bối cảnh quốc tế có nhiều thay đổi, đòi hỏi Việt Nam phải đổi mới để không bị tụt hậu so với thế giới. Việt Nam phải phát huy nội lực kết hợp nguồn ngoại lực bên ngoài để có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nghèo đói, lạc hậu. Thực trạng đất nước vào giữa thập kỉ 80 với những khó khăn mới gay gắt và phức tạp đã đặt ra một yêu cầu khách quan, bức xúc có ý nghĩa quyết định trên bước đường đi lên, đó là phải đổi mới toàn diện mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) của Đảng đã đánh dấu mốc lịch sử quan trọng trên con đường đổi mới toàn diện và sâu sắc ở nước ta, trong đó đổi mới kinh tế là lĩnh vực quan trọng. Đại hội VI đã rút ra một bài học kinh nghiệm “phải biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại trong điều kiện mới”. Do đó Đảng và Nhà nước ta đă đưa ra chính sách kinh tế đối ngoại trong sự nghiệp đổi mới của nước ta như sau : - Đẩy mạnh xuất khẩu. - Phát triển và mở rộng hợp tác kinh tế và khoa học kĩ thuật với bên ngoài, áp dụng rộng rãi các hình thức hợp tác và liên kết với các nước XHCN và các nước khác. - Đa dạng hóa thị trường và phương hướng hoạt động theo quan điểm “mở cửa”, từng bước gắn nền kinh tế quốc dân với nền kinh tế thế giới, thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Trên đà đổi mới, Đại hội VII của Đảng đã quyết định chiến lược ổn định và phát triển kinh tế – xã hội 1991 – 2000, giải pháp để thực hiện thành công chiến lược này chính là thực hiện công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Như vậy, hoạt động xuất khẩu được đặc biệt chú trọng. Công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu đòi hỏi Việt Nam phải phát triển một nền ngoại thương hiện đại, đẩy mạnh xuất khẩu – coi xuất khẩu là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vậy, trong hơn 10 năm thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta đã thu được những kết quả khả quan, song cũng còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Xuất nhập khẩu hàng hóa có vai trò vô cùng quan trọng đối với nước ta trong những năm vừa qua. Do đó, sinh viên xin được chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp : “Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam – Thực trạng và triển vọng” để nghiên cứu, đánh giá tình hình xuất nhập khẩu những năm qua, những thành công, những hạn chế từ đó đưa ra một vài biện pháp thúc đẩy hoạt động ngoại thương của Việt Nam trong những năm tới. Bài viết gồm 3 chương : Chương 1. Một số vấn đề chung về ngoại thương và kinh nghiệm của một số nước. Chương 2. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ 1990 đến nay. Chương 3. Triển vọng và các giải pháp phát triển xuất nhập khẩu của Việt Nam. </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY