Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà trong điều kiện vận dụng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu1 Chương I: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất3 1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm3 1.1 Chi phí sản xuất3 1.1.1 Khái niệm3 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất3 1.2 Giá thành sản phẩm6 1.2.1 Khái niệm6 1.2.2 Phân loại giá thành sản xuất7 1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm9 2. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong doanh nghiệp10 2.1 Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất10 2.1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất10 2.1.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất10 2.2 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm12 2.2.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm12 2.2.2 Phương pháp tính giá thành sản xuất sản phẩm13 3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất15 3.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp15 3.1.1 Chứng từ15 3.1.2 Tài khoản sử dụng15 3.1.3 Trình tự kế toán16 3.2 Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp17 3.2.1 Chứng từ sử dụng17 3.2.2 Tài khoản sử dụng17 3.2.3 Trình tự kế toán17 3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung18 3.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng18 3.3.2 Tài khoản sử dụng18 3.3.3 Trình tự kế toán 19 3.4 Kế toán sản xuất phụ21 3.4.1 Trường hợp 1: Giữa các phân xưởng, bộ phận sản xuất phụ không có sự phục vụ lẫn nhau21 3.4.2 Trường hợp 2: Giữa các phân xưởng , bộ phận sản xuất phụ có sự phục vụ lẫn nhau22 3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất22 3.5.1 Trường hợp đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên22 3.5.2 Trường hợp đơn vị hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kì23 4 Các loại sổ kế toán được sử dụng24 4.1 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Nhật kí – chứng từ”24 4.2 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức”Nhật kí chung”24 4.3 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Nhật ký- sổ cái”24 4.4 Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức” Chứng từ ghi sổ”24 Chương II Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà25 1 Đặc điểm về tình hình sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà25 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty25 1.2 Nhiệm vụ và đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà26 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của công ty31 1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý31 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý.33 1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của doanh nghiệp.35 1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán.35 1.4.2 Hình thức kế toán37 1.4.3 Tổ chức công tác kiểm tra kế toán.38 1.4.4 Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán ở công ty38 2 Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà39 2.1 Đối tượng, phương pháp và chứng từ sử dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà.39. 2.1.1 Phân loại chi phí sản xuất.39 2.1.2 Đối tượng và phương pháp hoạch toán chi phí sản xuất.40 2.1.3 Hạch toán ban đầu:44 2.2 Kế Toán chi phí sản xuất47 2.2.1 Tài khoản kế toán sử dụng chủ yếu47 2.2.2 Trình tự tập hợp chi phí sản xuất của từng khoản mục chi phí48 2.2.3 Kế toán chi phí nguyên vật liệu 49 2.2.4 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp57 2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung57 2.2.6 Tổng hợp chi phí sản xuất 60 2.3 Tính giá thành sản phẩm ở công ty Cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà61 2.3.1 Đối tượng tính giá thành.61 2.3.2. Phương pháp tính giá thành.62 2.4 Tình hình tổ chức hệ thống sổ kế toán ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà62 Chương III: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo hải hà65 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà65 3.1.1 Ưu điểm 65 3.1.2 Nhược điểm67 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công Ty Cổ Phần Bánh Kẹo Hải Hà68 KẾT LUẬN72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY