Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP thiết bị và xây lắp công nghiệp 87-72 Quan Nhân, Thanh Xuân

lời nói đầu1 Phần I3 Lý luận chung về kế toán tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp3 xây lắp.3 I-Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây dựng cơ bản và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.3 II. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm3 III- Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp5 1. Khái niệm chi phí sản xuất:5 2. Phân loại chi phí sản xuất:5 2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí6 2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí:6 IV. giá thành sản phẩm xây lắp.7 1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp :7 2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp:7 V. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.8 1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.8 1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp:8 1.2. Nội dung tập hợp chi phí sản xuất9 2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn Doanh nghiệp12 3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ:14 3.1. Đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán:14 3.2. Đánh giá sản phẩm làm dở theo giá trị dự toán:14 3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo tỷ lệ sản phẩm hoàn thành tương đương:14 4. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp:15 4.1. Đối tượng tình giá thành sản phẩm xây lắp:15 4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp:15 Phần II17 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành Sản phẩm xây lắp tại Công ty17 Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội17 I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cphần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội17 1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội18 2. Bộ máy tổ chức quản lý và kế toán của Công ty.19 2.1. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty:19 2.2. Bộ máy tổ chức kế toán của Công ty:20 4. Tình hình tổ chức thực hiện công tác tài chính của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội20 4.1. Phân cấp quản lý TK trong công ty20 4.2. Công tác kế hoạch hoá tài chính của công ty21 4.3. Tình hình vốn và nguồn vốn của Công ty Cổ phần thiết bị và xây lắp công nghiệp 87/72 Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY