Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp

Mục lục LờI Mở ĐầU1 Phần 12 Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp2 1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp2 1.2- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.5 1.3.Đặc điểm Tổ chức bộ máy quản lý của công ty6 1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty8 1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty9 1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng9 1.5.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán10 1.5.3. Tổ chức vận dựng tài khoản kế toán .12 1.5.4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán .13 1.5.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo tài chính15 PHầN 2:16 THựC TRANG Kế TOáN CHI PHí SảN XUấT Và TíNH GIá THàNH SảN PHẩM XÂY LắP TạI CÔNG TY XÂY LắP Và SảN XUấT THIếT Bị CÔNG NGHIệP.16 2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.16 2.2. kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại công ty16 2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp16 2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp26 2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung36 2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất45 2.3. Kiểm kê, Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty48 2.3.1 Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang48 2.3.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp49 PHầN 354 HOàN THIệN Kế TOáN CPSX Và TíNH GIá THàNH SảN PHẩM XÂY LắP TạI CÔNG TY XÂY LắP Và SảN XUấT THIếT Bị CÔNG NGHIệP54 3.1. Đánh giá kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty54 3.1.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty54 3.1.2. Một số tồn tại57 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty59 KếT LUậN67 Phần 1 Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp 1.1. quá trình hình thành và phát triển của công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp - Tên công ty hiện nay : Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp - Trụ sở chính : 275 Nguyễn Tr•i – Thanh Xuân - Hà Nội. Lịch sử hình thành và phát triển : Công ty Xây lắp và Sản xuất thiết bị công nghiệp được ra đời ngày 5/8/1958 theo quyết định số 117 của Bộ Công Nghiệp. Qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành công ty được chia ra làm 3 thời kỳ: * Thời kỳ 1958 - 1964 khôi phục kinh tế, xây dựng Miền Bắc XHCN * Thời kỳ 1964 - 1975: Xây dựng và chiến đấu chống đế quốc Mỹ *Thời kỳ từ 1975- nay: Xây dựng trong điều kiện hoà bình và thống nhất đất nước Kể từ khi hình thành và phát triển đến nay công ty đ• tham gia đấu thầu và nhận thầu thi công nhiều công trình: Công trình xây dựng dân dụng, công trình xây dựng công nghiệp, công trình văn hoá thể thao, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi-thuỷ điện, công trình đơường dây và trạm biến áp ở hầu hết các tỉnh từ miền Bắc đến miền Trung. Công ty xây lắp và sản xuất thiết bị công nghiệp có một thị trường rất rộng lớn vì thế rất thuận lợi cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.Thị trường của Công ty theo giấy phép kinh doanh chủ yếu ở trong nước trong cả ba miền. Lực lươợng lao động trong Công ty cũng tươơng đối ổn định về mặt số lươợng năm 1996 toàn công ty có 1222 cán bộ công nhân viên (CBCNV), năm 2007 có 1189 CBCNV nhương lại có sự thay đổi đáng kể về chất, thể hiện ở sự gia tăng về số lươợng cán bộ khoa học kỹ thuật: năm 1996 có 152 CBKHKT, năm 2007 có 239 CBKHKT. Tính đến thời điểm 31/12/2007 Công ty có 325 Cán bộ khoa học nghiệp vụ (27.3%), 671 Công nhân kỹ thuật (56.9%), 193 lao động phổ thông (15,8%). Trong giai đoạn 2004 - 2007 Công ty đ• đạt đơược một số kết quả đáng khích lệ, đặc biệt trong năm 2006 tổng giá trị sản xuất kinh doanh tăng là: 166 % so với năm 2004.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY