Kế toán cho vay tại Chi Nhánh ngân hàng NHTMCP Công Thương (VietinBank) Tỉnh Lạng Sơn, thực trạng và giải pháp

<p> mục lục lời nói đầu chương 1: cơ sở lý luận về kế toán cho vay trong các NHTM1 1.1. Những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ kế toán cho vay của NHTM1 1.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng Ngân hàng1 1.1.2. Vai trò của tín dụng Ngân hàng2 1.1.3. Các phương thức cho vay chủ yếu 3 1.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay trong các NHTM5 1.2.1. Khái niệm và vai trò của kế toán cho vay5 1.2.1.1. Khái niệm kế toán cho vay5 1.2.1.2 Vai trò của kế toán cho vay5 1.2.2. Kế toán nghiệp vụ cho vay 6 1.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán cho vay6 1.2.2.2. Quy trình kế toán cho vay10 chương 2: Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn 19 2.1. Khái quát về hoạt động kinh doanh của NHCT Lạng Sơn19 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của NHCT Lạng Sơn19 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban19 2.1.3. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHCT Lạng Sơn21 2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn21 2.1.3.2. Hoạt động tín dụng24 2.1.3.3. Hoạt động thanh toán28 2.1.3.4. Hoạt động tài trợ thương mại29 2.1.3.5. Kết quả kinh doanh30 2.2. Thực trạng nghiệp vụ kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn31 2.2.1. Khái quát hoạt động tín dụng làm cơ sở cho kế toán cho vay31 2.2.1.1. Quan điểm nhận định hướng chung về chính sách tín dụng đầu tư của NHCTVN 31 2.2.1.2 Những qui định mang tính hướng dẫn về cho vay trong hệ thống NHCTVN 32 2.2.2. Thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn33 2.2.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng33 2.2.2.2. Hạch toán khi giải ngân34 2.2.2.3. Hạch toán thu nợ36 2.2.2.4. Hạch toán chuyển nợ quá hạn37 2.2.2.5. Trích lập và sử dụng dự phòng phải thu khó đòi38 2.2.2.6. Xuất ngoại bảng TS cầm cố thế chấp39 2.2.2.7. Lưu hồ sơ và đóng tài khoản 39 2.2.3. Nhận xét tình hình thực hiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn40 2.2.3.1. Những kết quả đạt được40 2.2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân 41 Chương 3: một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn43 3.1. Mục tiêu và kế hoạt hoạt động của NHCT Lạng Sơn năm 200843 3.1.1. Mục tiêu phấn đấu43 3.1.2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh cụ thể43 3.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán cho vay tại NHCT Lạng Sơn44 3.3. Một số kiến nghị47 3.3.1. Kiến nghị đối với NN và các bộ ngành có liên quan 47 3.3.2. Kiến nghị đối với NHNN48 3.3.3. Kiến nghị đối với NHCTVN49 Kết luận </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY