Luận Văn Kế Toán, Kiểm Toán

Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Phú Lộc

Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Huyện Phú Lộc


Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), điều đó đã đem lại cho nền kinh tế nước ta nhiều cơ hội và thách thức mới. Trong bối cảnh toàn cầu hoá ngày càng sâu rộng, hoạt động kinh doanh trong nước trở nên năng động hơn bao giờ hết. Trong đó, ngành tài chính ngân hàng có ...


Báo cáo Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại Ernst & Young!

Báo cáo Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính tại Ernst & Young!


Tháng 5 năm 1991 hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam ra đời sau thời gian dài thai nghén và khi đó chỉ có 2 công ty được BộTài chính thành lập với 15 nhân viên kiểm toán. Bây giờ nhìn lại 15 năm ra đời và phát triển của kiểm toán độc lập chúng ta càng thấy hết vai trò và vị trí của hoạt động kiểm t ...


Báo cáo Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện

Báo cáo Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán và tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện


Sự ra đời và phát triển của các tổ chức kiểm toán độc lập là xu hướng tất yếu, khách quan có tính quy luận của kinh tế thị trường. Kiểm toán độc lập chính là công cụ quản lý kinh tế, tài chính đắc lực góp phần nâng cao tính hiệu quả của kinh tế thị trường. Hoạt động kiểm toán không chỉ tạo niềm tin ...


Phương pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng

Phương pháp hạch toán thuế giá trị gia tăng


Từ năm 1990, nước ta áp dụng thuế doanh thu đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh để tạo và đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, phục vụ yêu cầu kiểm kê, quản lý, hướng dẫn cho mọi cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt độngcó lợi cho nền kinh tế. Tuy nhiên, sau một thời gian áp dụng, thuế doanh thu đ ...


Bài tập mã hóa môn hệ thống thông tin kinh tế

Bài tập mã hóa môn hệ thống thông tin kinh tế


I . Xác định loại đối tượng theo dõi , các nội dung cần thu thập và phương pháp mã hóa từng loại đối tượng II. Xây dựng bộ mã cho các đối tượng theo dõi


Hồ sơ kiểm toán mẫu

Hồ sơ kiểm toán mẫu


Nội dung chính: - Phương pháp tiếp cận kiểm toán - Lập kế hoạch kiểm toán - Thực hiện kiểm toán - Tổng hợp và lập báo cáo


Báo cáo Hoàn thiện kiểm toán tài chính doanh nghiệp xây lắp của các tổ chức kiểm toán độc lập

Báo cáo Hoàn thiện kiểm toán tài chính doanh nghiệp xây lắp của các tổ chức kiểm toán độc lập


Ngành xây lắp nói chung và doanh nghiệp xây lắp (DNXL) nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho đất nước và xã hội dưới mọi hình thức như: xây dựng mới, cải tạo, mở rộng và hiện đại hóa tài sản cố định. Với đặc điểm của nền kinh tế hiện nay và sự phức tạ ...


Mô hình kiểm tra sau thông quan ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng cho Việt Nam

Mô hình kiểm tra sau thông quan ở một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng cho Việt Nam


Yêu cầu đặt ra cho ngành Hải quan trong bối cảnh thương mại phát triển nhanh chóng như hiện nay là phải đảm bảo tạo thuận lợi cho thương mại, trong đó đặc biệt chú ý đến giảm thời gian thông quan, nhưng vẫn phải quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, bảo đảm nguồn thu và chống thất thu cho ngân ...


Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam

Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam


Hoạt động kinh doanh ngân hàng (NH) là loại hình kinh doanh có rất nhiều rủi ro, dễ bị tổn th-ơng khi có gian lận và sai sót; việc bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại (NHTM) không những đ-ợc các nhà kinh doanh NH quan tâm mà còn là mối quan tâm của ng-ời gửi tiền, của ...


Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

Bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính


Không ai trong chúng ta có thể phủ nhận vai trò của kiểm toán đối với sự hoạt động và phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng. Nhất là đối với những nước có nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay, kiểm toán đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu được đối ...


Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc

Hoàn thiện công tác lập kế hoạch kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc


Kiểm toán là thuật ngữ nghề nghiệp và là hoạt động nghiệp vụ đã xuất hiện từ lâu trên thế giới và được chấp nhận ở Việt Nam từ những năm đầu đổi mới (1990). Ở Việt Nam hiện nay, kiểm toán là một lĩnh vực còn hết sức mới mẻ. Lịch sử hình thành và phát triển của kiểm toán Việt Nam mới chỉ bắt đầu từ n ...


Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện

Hoàn thiện quy trình kiểm toán các khoản đầu tư tài chính dài hạn do Công ty AASC thực hiện


Chúng ta đã biết nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế đó đang ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh việc nắm bắt rõ tình hình tài chính của đối thủ cạnh tranh, các nhà quản lý cũng phải hiểu rõ tình hình tài chín ...


Tìm hiểu về lý luận và hệ thống pháp lý liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam

Tìm hiểu về lý luận và hệ thống pháp lý liên quan tới tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam


Trong quá trình Việt Nam chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các doanh nghiệp phải nỗ lực vươn lên từ chính khả năng của mình, các nhà quản lý phải có những quyết định và phương pháp quản lý đúng đắn để đảm bảo cho việc kinh doanh có ...


Hoàn thiện hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam

Hoàn thiện hoạt động của Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam


Trong nền kinh tế chuyển đổi không chỉ có những thuận lợi mà còn có rất nhiều những vấn đề mà từng ngày chúng ta cần phải giải quyết để hạn chế những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, đưa Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa. Một trong những vấn đề mà nước ta không ngừng quan tâm, chú trọng đó là là ...


Báo cáo Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện

Báo cáo Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH kiểm toán PKF Việt Nam thực hiện


Chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế được mở rộng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Kiểm toán là một ngành khoa học có vai trò tích cực trong việc làm trong sạch tình ...


Báo cáo Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam thực h

Báo cáo Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam thực h


Không một ai có thể phủ nhận sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong những năm qua. Tác động lớn nhất tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế nước nhà đó là việc Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mai thế giới WTO. Sự kiện này đã kéo theo nhiều làn sóng đầu tư từ nước ngoài vào V ...


Báo cáo Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại Việt Nam hiện nay

Báo cáo Đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại Việt Nam hiện nay


Kiểm toán là lĩnh vực đang dần được khẳng định và chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù mới ra đời và phát triển trong hơn 15 năm nhưng số lượng các công ty kiểm toán đã ngày càng gia tăng, chứng tỏ nhu cầu đối với lĩnh vực này ngày càng cao. Kiểm toán Báo cáo tài chính luôn l ...


Công ty kiểm toán Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) và Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

Công ty kiểm toán Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) và Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)


Ngành kiểm toán độc lập lần đầu xuất hiện tại Việt Nam với sự thành lập của hai công ty kiểm toán Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO) và Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) trực thuộc Bộ Tài chính trong năm 1991. Ngày nay trong xu thế hội nhập quốc tế, cùng với sự đổi mới, ph ...


Báo cáo Tổng hợp tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán DCPA

Báo cáo Tổng hợp tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán DCPA


Ngày nay, kiểm toán báo cáo tài chính đối với một doanh nghiệp là một nhu cầu thiết yếu, kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm đó là các cơ quan Nhà nước, các nhà đầu tư, các nhà quản trị doanh nghiệp, người lao động và chính những khách hàng của doanh nghiệp, kiểm toán cũng góp phần hướng ...


Kiểm toán nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài

Kiểm toán nội bộ và sự phối hợp giữa kiểm toán viên nội bộ với kiểm toán viên bên ngoài


Cùng với sự phát triển và tiến bộ của xã hội, cơ chế thị trường ra đời đã làm cho các hoạt động tài chính và sở hữu ngày càng trở nên đa dạng và phức tạp. Vì thế chức năng kiểm tra của kế toán dần dần không đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng thông tin và kiểm toán ra đời là một tất yếu khách qua ...