Kế toán tại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương

Mục lục Các từ và nhóm từ viết tắt2 Lời nói đầu3 Phần I: khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh Tại Công ty cổ phần giống cây trồng trung ương4 I. Đặc điểm tổ hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần giống cây trồng trung ương 4 1.Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển4 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển4 1.2 Giới thiệu về Công ty5 2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty8 2.1 Bộ máy sản xuất13 3. Thành tựu của công ty15 3.1 Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành15 3.2 Triển vọng phát triển của ngành16 3.3 Định hướng phát triển của Công ty17 3.4 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức giai đoạn 2006 - 200817 3.5 Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức19 II. Đặc thù ngành nghề kinh doanh20 1.Các chủng loại sản phẩm, dịch vụ20 2. Quy trình sản xuất và kinh doanh giống cây trồng của NSC21 2.1. Quy trình chung sản xuất giống lúa thuần của Công ty.21 2.2. Quy trình chung sản xuất các giống hạt lai của Công ty. 23 2.3 Nguyên vật liệu24 2.4. Tình hình nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới25 2.5. Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm và dịch vụ28 2.6 Đối tác liên quan28 3. Đặc điểm sản xuất kinh doanh28 3.1 Các nhân tố rủi ro28 3.2 Trình độ công nghệ30 3.3. Hoạt động Marketing:32 4. Các chỉ tiêu tài chính34 4.1 Các chỉ tiêu cơ bản:34 4.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong ba năm gần nhất42 III. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 46 1. é?c di?m chung46 2. N?i dung t? ch?c h?ch toỏn kinh t? 46 2.2 T?i cỏc don v? tr?c thu?c47 3. Nhi?m v? t? ch?c h?ch toỏn 47 3.1 T?i van phũng cụng ty 47 3.2 T?i cỏc don v? tr?c thu?c48 3.3 Cỏc ch? tiờu h?ch toỏn, bỏo cỏo 48 4. So d? t? ch?c b? mỏy k? toỏn50 4.1 Phũng t? ch?c k? toỏn Cụng ty 50 4.3. Phũng k? toỏn cỏc don v? 52 5. é?c di?m t? ch?c hỡnh th?c ghi s? k? toỏn ch?ng t? ghi s?52 5.1 é?c trung co b?n c?a hỡnh th?c k? toỏn ch?ng t? ghi s?52 5.2 N?i dung k?t c?u và phuong phỏp ghi s? theo hỡnh th?c ch?ng t? ghi s?57 Phần II: M?T S? PH?N HÀNH K? TOÁN CH? Y?UT?I CễNG TY C? PH?N GI?NG CÂY TR?NG TRUNG UONG60 I. Phần hành kế toán TSCĐ60 1. Qu?n l ý d?u tu xõy d?ng co b?n , s?a ch?a l?n và mua s?m m?i TSCé60 2. Qu?n lý TSCé61 3. Qu?n lý, cho thuờ, th? ch?p, c?m c?, nhu?ng bỏn, thanh lý TSCé61 4. Ki?m kờ dỏnh giỏ l?i s?n ph?m62 5. X? lý tài s?n63 6. Phuong phỏp kh?u hao64 7. Th? t?c tang gi?m TSCé trong cụng ty 65 II. Kế toán vốn bằng tiền65 1. Một số đặc điểm chung 65 2. Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ thu tiền66 3. Tiền lương68 3.1 Nguyên tắc trả lương68 3.2 Hình thức trả lương68 3.3 Nguồn hình thành và sử dụng quỹ tiền lương68 3.4 Các hình thức trả lương trả lương, phương pháp tính69 3.5 Tiền lương khoán sản phẩm70 PH?N III: NH?N XẫT V? CễNG TÁC K? TOÁN T?I CễNG TY C? PH?N GI?NG CÂY TR?NG TRUNG UONG72 I. Đánh giá chung về tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức bộ máy kế toán 72 1. éỏnh giỏ chung v? t? ch?c b? mỏy qu?n lý72 2. éỏnh giỏ chung v? t? ch?c b? mỏy k? toỏn72 II. Đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán tại công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương73 1. Nh?ng uu di?m73 1.1 K? toỏn v?n b?ng ti?n m?t74 1.2 K? toỏn ti?n luong và cỏc kho?n trớch theo luong75 2. M?t s? t?n t?i trongcụng tỏc k? toỏn t?i cụng ty c? ph?n gi?ng cõy tr?ng trung uong75 2.1 K? toỏn v?n b?ng ti?n 75 2.2 K? toỏn tài s?n c? d?nh76 K?T LU?N77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY