Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty xây dựng số 1

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận vẫn luôn là mục tiêu cơ bản nhất của các doanh nghiệp, nó chịu sự chi phối đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn tìm và thực thi những giải pháp nhằm hạ giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Nhưng để làm được điều này thì không phải là đơn giản mà nó đòi hỏi các doanh nghiệp bên cạnh việc tìm hướng đi đúng đắn cho mình còn phải có một chế độ kế toán hợp lý tức phải phù hợp với thực tế, đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình. Bởi vì việc tính toán chi phí để tính ra giá thành sản phẩm quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và việc tăng hay giảm chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế khác. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung chuyên đề sẽ kết cấu thành ba phần như sau: Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng. Phần II: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp 105 - công ty xây dựng số 1. Phần III: Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1. mục lục Lời mở đầu1 Phần thứ nhất - Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở doanh nghiệp xây dựng2 I-/Đặc điểm của sản phẩm xây lắp tác động đến tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.2 1-/Đặc điểm của sản phẩm xây lắp trong ngành xây dựng.2 2-/Yêu cầu của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng.3 3-/Nhiệm vụ của công tác quản lý tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.5 4-/Vai trò - ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng hiện nay.6 4.1- Vai trò.6 4.2- ý nghĩa.6 II-/Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp.7 1-/Phân loại chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất7 1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.7 1.2- Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.8 2-/Giá thành sản phẩm xây lắp.10 2.1- Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng.10 2.2- Bản chất chức năng của giá thành sản phẩm.11 2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp.12 2.4- Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.13 III-/Nội dung tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp.14 1-/Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp.14 1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp:14 1.2- Đối tượng tính giá thành.15 1.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng giá thành sản phẩm xây lắp.15 2-/Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.15 2.1 - Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất:15 2.2 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.16 2.3 - Trình tự kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.20 3-/Đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp21 3.1- Phương pháp đánh giá theo chi phí dự toán21 3.2- Phương pháp đánh giá theo tỷ lệ hoàn thành tương đương21 3.3- Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán22 4-/Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp.22 4.1- Phương pháp giản đơn (phương pháp tính giá thành trực tiếp)23 4.2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng24 4.3- Phương pháp tính giá thành theo định mức.24 Phần thứ hai - Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp 105 - công ty xây dựng số 127 I-/Đặc điểm chung của doanh nghiệp27 1-/Quá trình hình thành và phát triển.27 2-/Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý sản xuất của công ty29 3-/Đặc điểm quy trình công nghệ và cơ chế quản lý giữa công ty với các xí nghiệp:32 4-/Tình hình chung về công tác kế toán ở công ty xây dựng số 1:33 II-/thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 1.37 1-/Kế toán chi phí sản xuất.37 1.1- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.37 1.2- Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất.37 1.3- Kế toán các khoản mục chi phí sản xuất.38 1.4 - Tổng hợp chi phí sản xuất cuối tháng, cuối quý.61 2-/Công tác đánh giá sản phẩm làm dở ở Công ty xây dựng số 1.63 3-/Công tác kế toán giá thành ở Công ty.64 phần thứ ba - một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở công ty xây dựng số 167 I-/Những ưu điểm.67 II-/Một số ý kiến nhận xét đóng góp làm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng số 169 kết luận71

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY