Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH thủy sản phú an

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ THÀNH PHẨM3 I- Vai trò, nhiệm vụ kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm3 1.Vai trò kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành tiêu thụ thành phẩm3 2.Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm3 2.1 Thành phẩm.3 2.2 Tiêu thụ thành phẩm .4 2. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.5 3. Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm5 3.1 Một số khái niệm chủ yếu5 3.2. Yêu cầu, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.7 3.2.1. Yêu cầu của kế toán thành phẩm.7 3.2.2. Đánh giá thành phẩm.8 3.2.2.1. Đánh giá theo giá thực tế8 3.2.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán.8 II- Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm11 1. Kế toán chi tiết thành phẩm11 1.1 Phương pháp ghi thẻ song song.11 1.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển.13 1.3 Phương pháp ghi sổ số dư.14 2. Kế toán tổng hợp thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm15 2.1. Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các chứng từ15 2.2 Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các tài khoản18 2.3 Các phương thức tiêu thụ trong kế toán tổng hợp thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm21 3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm22 3.1 Phương pháp KKTX22 3.2 Phương pháp KKĐK23 4. Kế toán doanh thu tiêu thụ.24 5. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ26 5.1 Kế toán các nghiệp vụ về giảm doanh thu bán hàng26 5.2 Hạch toán chi phí ngoài sản xuất27 5.2.1 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.27 5.3 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ29 6. Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các loại sổ29 CHƯƠNG II: NỘI DUNG THỰC NGHIỆM THU THẬP SỐ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH XỬ LÝ SỐ LIỆU TẠI TỪNG CƠ SỞ32 I. cơ sở thực tập của nhóm32 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thuỷ sản Phú An32 2. Mô hình tổ chức quản lý của công ty và chức năng nhiệm vụ33 2.1. Mô hình tổ chức quản lý33 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận34 2.3 Tổ chức bộ máy công tác kế toán của công ty36 2.4 Chức năng và nhiệm vụ37 3. Chính sách kế toán tại công ty37 3.1. Hình thức kế toán37 3.2 Chứng từ và sổ sách kế toán được sử dụng tại công ty39 3.3 Hình thức tổ chức công tác kế toán áp dụng tại công ty TNHH thủy sản Phú An40 3.4 Các tài khoản sử dụng trong hệ thống sổ này40 II. Thực trạng tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty vật TNHH thuỷ sản phú an42 1.Tình hình công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm.42 1.1. Phân loại thành phẩm.42 1.2 Đánh giá thành phẩm.42 1.2.1 Đánh giá thành phẩm nhập kho:42 1.2.2 Đánh giá thành phẩm xuất kho:42 2 Thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ kế toán.43 2.1. Đối với chứng từ nhập kho thành phẩm:43 2.2 Đối với chứng xuất kho thành phẩm:43 3.Phương pháp tiêu thụ thành phẩm của công ty.44 3.1 Bán hàng theo phương thức tiêu thụ trực tiếp.44 3.2 Phương thức tiêu thụ theo hợp đồng46 4. Tình hình thực tế tại các phân xưởng47 4.1 Tình hình thực tế tại phân xưởng I47 4.1.1 Tính giá thành xuất kho thành phẩm ở phân xưởng I48 4.1.2 trình tự luân chuyển49 3. Kế toán chi tiết thành phẩm.57 3.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm57 3.2 Trình tự hạch toán chi tiết thành phẩm.58 5. Kế toán tổng hợp thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại phân xưởng I60 5.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ thành phẩm tại phân xưởng I công ty TNHH thuỷ sản Phú An60 5.1.2 Kế toán thành phẩm xuất tiêu thụ theo giá vốn.60 5.2 Kế toán doanh thu bán hàng61 5.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp64 5.3.1 Kế toán chi phí bán hàng64 5.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh67 6. Tình hình thực tế ở tại Phân xưởng II của công ty TNHH thuỷ sản Phú An trong tháng 4 /200668 6.1 thủ tục lập các chứng từ kế toán70 6.2 trình tự luân chuyển các chứng từ70 7. Kế toán chi tiét thành phẩm77 8. Kế toán tổng hợp thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm.78 8.1 Kế toán tổng hợp thành phẩm78 8.2 Kế toán tiêu thụ thành phẩm79 8.3 Kế toán doanh thu bán hàng81 8.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh:84 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH SO SÁNH ĐỐI CHIẾU NHỮNG KẾT QUẢN THU ĐƯỢC TỪ CÁC CƠ SỞ THỰC TẬP86 I. phân tích đối chiếu so sánh các kết quản của từng đơn vị86 1.Những nhận xét chung về công tác kế toán thành phẩm ở đơn vị86 2 So sánh sự giống và khác nhau giữa hai phân xưởng87 2.1 Giống nhau87 2 .2 Khác nhau87 3. Giải pháp chung của từng đơn vị88 II- Đánh giá công tác kế toán thành phẩm tại đơn vi88 1.Đánh giá chung88 III. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm TNHH thủy sản phú an92 KẾT LUẬN97

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY