Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công tyTNHH Thuỷ Sản Phú An

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ DOANH THU TIÊU THỤ THÀNH PHẨM3 I- Vai trò, nhiệm vụ kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm3 1.Vai trò kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành tiêu thụ thành phẩm3 2.Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm……………………………………3 2.1 Thành phẩm.3 2.2 Tiêu thụ thành phẩm .4 2.3 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm…………….5 3. Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm……………………………………5 3.1 Một số khái niệm chủ yếu5 3.2. Yêu cầu, tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.7 3.2.1. Yêu cầu của kế toán thành phẩm.7 3.2.2. Đánh giá thành phẩm.8 3.2.2.1. Đánh giá theo giá thực tế8 3.2.2.2 Đánh giá thành phẩm theo giá hạch toán.8 III- Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm11 1. Kế toán chi tiết thành phẩm……………………………………………11 1.1 Phương pháp ghi thẻ song song.11 1.2 Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển.13 1.3 Phương pháp ghi sổ số dư.14 2. Kế toán tổng hợp thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm……….15 2.1. Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các chứng từ15 2.2 Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các tài khoản………18 2.3 Các phương thức tiêu thụ trong kế toán tổng hợp thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm21 3. Hạch toán tổng hợp thành phẩm……………………………………….….22 3.1 Phương pháp KKTX22 3.2 Phương pháp KKĐK23 4. Kế toán doanh thu tiêu thụ.24 5. Kế toán toán xác định kết quả tiêu thụ.26 5.1 Kế toán các nghiệp vụ về giảm doanh thu bán hàng26 5.2 Hạch toán chi phí ngoài sản xuất27 5.2.1 Chi phí bán hàng27 5.2.1 Chi phí quản lý doanh nghiệp…………………………………………27 5.3 Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ28 6. Kế toán thành phẩm và doanh thu tiêu thụ thành phẩm sử dụng các loại sổ29 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ DOANH TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN PHÚ AN32 I. Đặc điểm tình hình chung của công ty TNHH thủy sản phú32 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thuỷ sản Phú An32 2. Mô hình tổ chức quản lý của công ty và chức năng nhiệm vụ33 2.1. Mô hình tổ chức quản lý33 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận333 2.3 Tổ chức bộ máy kế công tác kế toán…………………………………….33 2.4 Chức năng và nhiệm vụ………………………………………………….34 3. Chính sách kế toán tại công ty…………………………………………….37 3.1. Hình thức kế toán37 3.2 Chứng từ và sổ sách kế toán được sử dụng tại công ty39 3.3 Hình thức kế toán áp dụng40 3.4 Các tài khoản sử dụng trong hệ thống sổ này40 II. Thực trạng tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty vật TNHH thuỷ sản Phú An42 1.Tình hình công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm.42 1.1. Phân loại thành phẩm.42 1.2 Đánh giá thành phẩm.42 1.2.1 Đánh giá thành phẩm nhập kho:42 1.2.2 Đánh giá thành phẩm xuất kho:42 2. Thủ tục nhập, xuất kho và chứng từ kế toán.43 2.1. Đối với chứng từ nhập kho thành phẩm:43 2.2 Đối với chứng xuất kho thành phẩm:43 2.2.1 Số liệu thu được trong quá trình thực tập tại công ty ………………….44 2.2.1 Trình tự luân chuyển chứng từ theo hình thức chứng từ ghi sổ 47 3 Kế toán chi tiết thành phẩm55 3.1 Hạch toán chi tiết thành phẩm55 3.2 Trình tự hạch toán 56 4. Kế toán tổng hợp thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm58 4.1 Kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH thuỷ sản Phú An58 4.1.1 phương pháp tiêu thụ thành phẩm của công ty.58 4.2 Kế toán thành phẩm xuất tiêu thụ theo giá vốn.60 4.3 Kế toán doanh thu bán hàng61 4.4 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp………………………64 4.4.1 Chi phí bán hàng…………………………………………………….…64 4.4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp………………………………………….65 4.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh67 CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM BỔ SUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM Ở CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHÚ AN69 I. Nhận xét chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công ty tnhh thuỷ sản phú an69 1. Ưu điểm69 2 Hạn chế71 II. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm TNHH thủy sản phú an72 KẾT LUẬN78

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY