Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương tại Công ty xổ số kiến thiết Long An

<p> MỤC LỤC Chương 1: Giới thiệu.1 1.1. Cơ sở hình thành đề tài.1 1.2. Mục tiêu.2 1.3. Phương pháp nghiên cứu.2 1.4. Phạm vi nghiên cứu……………….2 1.5. Ý nghĩa thực tiễn .2 Chương 2: Cơ sở lý thuyết.3 2.1. Một số vấn đề chung về tiền lương và các khoản trích theo lương.3 2.1.1. Tiền lương.3 2.1.2 Quỹ tiền lương.3 2.1.3. Các hình thức tiền lương.3 2.1.4. Định mức lao động.5 2.2. Kế toán tiền lương .6 2.2.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương.6 2.2.2. Ý nghĩa tiền lương.6 2.2.3. Chứng từ sử dụng.6 2.2.4. Kế toán chi tiết tiền lương.6 2.2.5. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán.7 2.2.6. Sơ đồ tổng hợp.8 2.3. Kế toán các khoản trích theo lương.8 2.3.1. Nội dung các khoản trích theo lương.8 2.3.2. Quy trình thu nộp.9 2.3.3. Chứng từ sử dụng.9 2.3.4. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán.10 2.3.5. Sơ đồ tổng hợp .10 2.4. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất.11 2.4.1. Mục đích .11 2.4.2. Cách tính.11 2.4.3. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán.12 2.4.4. Sơ đồ tổng hợp.12 Chương 3: Giới thiệu chung về Công ty XSKT Long An.13 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.13 3.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.14 3.3. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh.14 3.4. Tình hình hoạt động của Công ty qua 3 năm.14 3.5. Mạng lưới đại lý.15 3.6. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty.16 3.7. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty.17 3.7.1. Chức năng, nhiệm vụ của bộ máy kế toán.17 3.7.2. Hình thức ghi sổ tại Công ty.18 3.7.3. Chính sách kế toán tại Công ty.18 3.8. Thuận lợi, khó khăn và kế hoạch kinh doanh năm 2009.19 3.8.1. Thuận lợi.19 3.8.2. Khó khăn.19 3.8.3. Kế hoạch kinh doanh năm 2009 .19 Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty XSKT LA 4.1. Một số vấn đề chung về lao động – tiền lương.21 4.1.1. Cơ cấu lao động tại Công ty.21 4.1.2. Chính sách bồi dưỡng.25 4.1.3. Chính sách thưởng.28 4.2. Xác định quỹ lương tại Công ty.34 4.2.1. Xác định quỹ tiền lương kế họach.34 4.2.2. Xác định quỹ tiền lương kế hoạch điều chỉnh.35 4.2.3. Xây dựng đơn giá tiền lương.35 4.2.4. Xác định quỹ tiền lương thực hiện.35 4.2.5. Xác định quỹ tiền lương thực hiện sau khi điều chỉnh.36 4.3. Cách tính lương.37 4.3.1. Cách tính lương hàng tháng Giám đốc.37 4.3.2. Cách tính lương hàng tháng cho nhân viên trong Công ty.38 4.3.3. Cách tính lương bổ sung vào cuối năm.39 4.4. Kế toán tổng hợp tiền lương.44 4.4.1. Chứng từ sử dụng và tài khoản kế toán.44 4.4.2. Sổ cái tài khoản 334.45 4.4.3. Sơ đồ tổng hợp tài khoản 334.45 4.5. Kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty.45 4.5.1. Đặc điểm các khỏan trích theo lương.45 4.5.2. Trình tự kế tóan.46 4.5.3. Các khỏan trích theo lương.47 4.6. So sánh tiền lương bình quân – Phân tích biến động lương qua 3 tháng.49 4.6.1. So sánh tiền lương bình quân.49 4.6.2. Phân tích biến động lương qua 3 tháng.52 Chương 5: Nhận xét – Kiến nghị - Kết luận.54 5.1. Nhận xét.54 5.1.1. Về công tác tổ chức.54 5.1.2. Về tình hình sử dụng lao động.54 5.1.3. Về chính sách lương, thưởng và các khoản trích theo lương.54 5.2. Kiến nghị.55 5.3. Kết luận.55 Tài liệu tham khảo.57 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY