Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

<p> MỤC LỤC Trang Lời cám ơn Tóm tắt Mục lục Danh mục các bảng Danh mục các hình Danh mục các từ viết tắt Chương 1: MỞ ĐẦU.1 1.1. Lý do chọn đề tài.1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu.1 1.4. Ý nghĩa.2 1.5. Phương pháp nghiên cứu.2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH.3 2.1. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.3 2.1.1. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh.3 2.1.2. Nội dung của kế toán xác định kết quả kinh doanh.3 2.1.2.1. Kế toán Doanh thu bán hàng.3 2.1.2.2. Kế toán Các khoản giảm trừ doanh thu.4 2.1.2.3. Kế toán Giá vốn hàng bán.6 2.1.2.4. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.7 2.1.2.5. Kế toán Doanh thu và Chi phí hoạt động tài chính.8 2.1.2.6. Kế toán Thu nhập khác và Chi phí khác.10 2.1.2.7. Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.11 2.1.2.8. Kế toán Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.12 2.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.14 2.2.1. Những vấn đề cơ bản về phân tích lợi nhuận của công ty.14 2.2.1.1. Ý nghĩa của lợi nhuận.14 2.2.1.2. Mục đích phân tích lợi nhuận.14 2.2.2. Các tài liệu dùng trong phân tích.14 2.2.2.1. Bảng cân đối kế toán.14 2.2.2.2. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.14 2.2.2.3. Sổ chi tiết các tài khoản doanh thu và chi phí.14 2.2.3. Phương pháp phân tích.14 2.2.3.1. Phân tích biến động theo thời gian.14 2.2.3.2. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng ngành hàng.15 2.2.3.3. Phân tích các chỉ số chủ yếu.15 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG.17 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển.17 3.1.1. Lịch sử hình thành.17 3.1.2. Lĩnh vực kinh doanh.17 3.1.3. Quá trình phát triển.18 3.2. Cơ cấu tổ chức.19 3.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 2007 - 2009.21 3.4. Thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động và phương hướng phát triển của công ty.22 3.4.1. Thuận lợi.22 3.4.2. Khó khăn.23 3.4.3. Phương hướng phát triển của công ty .23 3.5. Công tác tổ chức kế toán tại công ty.23 3.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán.23 3.5.2. Hình thức kế toán áp dụng.25 Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG.27 4.1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.27 4.1.1. Kế toán Doanh thu bán hàng.27 4.1.2. Kế toán Các khoản giảm trừ doanh thu.31 4.1.2.1. Chiết khấu thương mại.31 4.1.2.2. Hàng bán bị trả lại.31 4.1.2.3. Giảm giá hàng bán.31 4.1.3. Kế toán xác định doanh thu thuần.32 4.1.4. Kế toán Giá vốn hàng bán.33 4.1.4.1. Đối với sản phẩm.33 4.1.4.2. Đối với hàng hóa.33 4.1.5. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp.36 4.1.6. Kế toán Doanh thu và Chi phí hoạt động tài chính.48 4.1.7. Kế toán Thu nhập khác và Chi phí khác.52 4.1.8. Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.55 4.1.9. Kế toán Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.56 4.2. Phân tích kết quả kinh doanh.60 4.2.1. Phân tích biến động theo thời gian.60 4.2.2. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng ngành hàng.62 4.2.3. Phân tích các chỉ số chủ yếu.63 4.2.3.1. Tỷ số hoạt động.63 4.2.3.2. Tỷ số lợi nhuận.66 Chương 5: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN.71 5.1. Nhận xét.71 5.2. Kiến nghị.72 5.3. Kết luận.73 Tài liệu tham khảo Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY