Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty xăng dầu An Giang

<p> MỤC LỤC Trang DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chương I. TỔNG QUAN.1 1.1 Lý do chọn đề tài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Phương pháp nghiên cứu.2 1.4 Phạm vi nghiên cứu.2 Chương II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.3 2.1 Tiêu thụ sản phẩm.3 2.1.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm.3 2.1.2 Ý nghĩa của việc tiêu thụ sản phẩm.3 2.1.3 Các phương thức tiêu thụ sản phẩm.3 2.2 Chi phí hoạt động kinh doanh.4 2.2.1 Khái niệm chi phí hoạt động kinh doanh.4 2.2.2 Ý nghĩa của chi phí hoạt động kinh doanh.4 2.2.3 Phân loại chi phí hoạt động kinh doanh.4 2.3 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.6 2.3.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh.6 2.3.1 Ý nghĩa của việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh.7 2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh.7 2.4.1 Kế toán doanh thu.7 2.4.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.7 2.4.1.2 Kế toán doanh thu bán hàng nội bộ.10 2.4.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.11 2.4.1.4 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.13 2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh.16 2.4.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán.16 2.4.2.2 Kế toán chi phí bán hàng.19 2.4.2.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.20 2.4.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính.22 2.4.2.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.23 2.5 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.25 2.6 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.26 2.6.1 Phân tích doanh thu.26 2.6.1.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu.26 2.6.1.2 Nội dung phân tích.27 2.6.2 Phân tích chi phí.27 2.6.2.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí.27 2.6.2.2 Nội dung phân tích chi phí.27 2.6.3 Phân tích lợi nhuận.27 2.6.3.1 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận.27 2.6.3.2 Nội dung phân tích.28 Chương III. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG.29 3.1 Vài nét sơ lược.29 3.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển.29 3.2.1 Lịch sử hình thành.29 3.2.2 Quá trình phát triển.29 3.3 Chức năng, mục tiêu kinh doanh.30 3.3.1 Chức năng.30 3.3.2 Mục tiêu kinh doanh.30 3.4 Cơ cấu tổ chức.31 3.4.1 Bộ máy tổ chức công ty.31 3.4.2 Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban.32 3.5 Tình hình hoạt động của công ty trong năm 2008-2009.34 3.6 Tổ chức công tác kế toán.36 3.6.1 Tổ chức bộ máy kế toán.36 3.6.2 Hình thức kế toán áp dụng.36 Chương IV. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU AN GIANG.38 4.1 Vài nét về hệ thống cửa hàng xăng dầu của Công Ty Xăng Dầu An Giang.38 4.2 Kế toán doanh thu.38 4.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.38 4.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.44 4.3 Kế toán chi phí.46 4.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán.46 4.3.2 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.49 4.3.3 Kế toán chi phí hoạt động tài chính.54 4.3.4 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.55 4.4 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh.55 4.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.57 4.5.1 Phân tích doanh thu.57 4.5.1.1 Phân tích tình hình biến động DT xăng dầu năm 2008 – 2009.57 4.5.1.2 Phân tích kết cấu DT theo từng mặt hàng giai đoạn 2008-2009.58 4.5.1.3 Phân tích kết cấu DT theo phương thức BH giai đoạn 2008-2009.59 4.5.2 Phân tích chi phí.60 4.5.2.1 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2008 – 2009.60 4.5.2.2 Phân tích chi phí bán hàng và QLDN giai đoạn 2008 – 2009.61 4.5.3 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.62 4.5.3.1 Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng mặt hàng.62 4.5.3.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.63 4.5.3.3 Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận.64 Chương V. KẾT LUẬN.66 5.1 Đánh giá.66 5.1.1 Tổ chức bộ máy quản lý.66 5.1.2 Công tác kế toán.66 5.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống CHXD.67 5.2 Một số ý kiến.67 5.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý.67 5.2.2 Công tác kế toán.68 5.2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống CHXD.68 5.3 Kết luận.69 TÀI LIỆU THAM KHẢO </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY