Kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên

<p> MỤC LỤC Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục sơ đồ Danh mục từ viết tắt Chương 1: MỞ ĐẦU Trang 1.1 Cơ sở hình thành đề tài.1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu.1 1.3 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu.2 1.3.1 Phạm vi nghiên cứu.2 1.3.1.1 Phạm vi về nội dung.2 1.3.1.2 Phạm vi về không gian.2 1.3.2 Phương pháp nghiên cứu.2 1.3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu.2 1.3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu.2 1.4 Ý nghĩa.2 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1 Khái niệm và ý nghĩa kết quả hoạt động kinh doanh.3 2.1.1 Khái niệm .3 2.1.2 Ý nghĩa .3 2.2 Nội dung của kế toán xác định kết quả kinh doanh .3 2.2.1 Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu.3 2.2.1.1 Kế toán doanh thu cung ứng dịch vụ.3 2.2.1.2 Kế toán doanh thu nội bộ.5 2.2.1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.5 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .6 2.2.2.1 Khái niệm.6 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán.6 2.2.3 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính.7 2.2.3.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính.7 2.2.3.2 Kế toán chi phí tài chính.8 2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng .8 2.2.4.1 Khái niệm.8 2.2.4.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán.8 2.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .9 2.2.5.1 Khái niệm.9 2.2.5.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán.9 2.2.6 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác.10 2.2.6.1 Kế toán thu nhập khác.10 2.2.6.2 Kế toán chi phí khác.11 2.2.7 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .11 2.2.7.1 Khái niệm.11 2.2.7.2 Tài khoản sử dụng.11 2.2.8 Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh .12 2.2.8.1 Khái niệm.12 2.2.8.2 Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán.12 2.3 Khái niệm, vai trò và ý nghĩa kế toán phân tích kết quả kinh doanh.14 2.3.1 Khái niệm .14 2.3.2 Vai trò của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.14 2.3.3 Ý nghĩa của việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.15 2.4 Các phương pháp phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.15 2.4.1 Kỹ thuật phân tích ngang.15 2.4.2 Kỹ thuật phân tích dọc.15 2.4.3 Kỹ thuật phân tích qua hệ số.15 2.4.4 Phương pháp so sánh.15 2.4.5 Phương pháp thay thế liên hoàn.16 2.4.6 Phương pháp số chênh lệch.16 2.4.7 Phương pháp liên hệ cân đối.16 2.4.8 Phương pháp phân tích chi tiết.16 2.5 Phân tích khả năng thanh toán.17 2.5.1 Chỉ số thanh toán hiện hành.17 2.5.2 Chỉ số thanh toán nhanh.17 2.6 Phân tích các chỉ số hoạt động.17 2.6.1 Số vòng quay các khoản phải thu.17 2.6.2 Số vòng quay hàng tồn kho.17 2.6.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định.18 2.6.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản.18 2.7 Phân tích các tỷ số nợ.18 2.7.1 Tỷ số nợ trên tài sản.18 2.7.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu.18 2.8 Phân tích các chỉ số phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh.18 2.8.1 Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí.18 2.8.2 Phân tích khả năng sinh lợi.19 Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG – KHÁCH SẠN LONG XUYÊN 3.1 Lịch sử hình thành .20 3.1.1 Công ty cổ phần du lịch An Giang .20 3.1.2 Khách sạn Long xuyên .21 3.1.2.1 Cơ cấu tổ chức .22 3.1.2.2 Chức năng của khách sạn Long Xuyên .23 3.1.2.3 Nhiệm vụ của khách sạn Long Xuyên .23 3.2 Tổ chức bộ máy kế toán .24 3.2.1 Sơ đồ bộ máy kế toán ở khách sạn Long Xuyên .24 3.2.2 Nhiệm vụ và chức năng .24 3.3 Hình thức kế toán .25 3.4 Chế độ kế toán đang áp dụng tại khách sạn .26 3.5 Khái quát kết quả kinh doanh KS long Xuyên giai đoạn 2007 – 2009.27 3.6 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động khách sạn Long Xuyên28 3.6.1 Thuận lợi.28 3.6.2 Khó khăn.28 3.6.3 Phương hướng.29 Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN LONG XUYÊN 4.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên .30 4.1.1 Kế toán doanh thu cung ứng dịch vụ.30 4.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán.32 4.1.3 Kế toán chi phí tài chính.34 4.1.4 Kế toán chi phí bán hàng.35 4.1.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp.37 4.1.6 Kế toán thu nhập khác.39 4.1.7 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên.40 4.2 Kế toán phân tích kết quả kinh doanh tại khách sạn Long Xuyên .42 4.2.1 Phân tích doanh thu theo cơ cấu các loại hình doanh thu.42 4.2.2 Phân tích tổng thu nhập theo tốc độ tăng trưởng.43 4.2.3 Phân tích nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí.44 4.2.3.1 Tình hình biến động giá vốn hàng bán.44 4.2.3.2 Tình hình biến động chi phí bán hàng.46 4.2.3.3 Tình hình biến động chi phí quản lý doanh nghiệp.47 4.2.4 Phân tích mối quan hệ tổng thu nhập, tổng chi phí và tổng lợi nhuận.49 4.2.5 Phân tích khả năng thanh toán.50 4.2.5.1 Chỉ số thanh toán hiện hành.50 4.2.5.2 Chỉ số thanh toán nhanh.51 4.2.6 Phân tích các chỉ số hoạt động.51 4.2.6.1 Vòng quay các khoản phải thu.51 4.2.6.2 Vòng quay hàng tồn kho.52 4.2.6.3 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định.53 4.2.6.4 Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản.54 4.2.7 Phân tích tỷ số nợ.54 4.2.7.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản.54 4.2.7.2 Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu.55 4.2.8 Phân tích chỉ số lợi nhuận hoạt động.55 4.2.9 Phân tích khả năng sinh lợi.56 4.2.9.1 Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu.57 4.2.9.2 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản.58 4.2.9.3 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sỡ hữu.59 Chương 5: NHẬN XÉT – GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét .61 5.1.1 Tình hình hoạt động .61 5.1.2 Công tác kế toán .62 5.2 Giải pháp .62 5.2.1 Công tác kế toán .62 5.2.2 Giải pháp nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh .63 5.3 Kiến nghị .66 Kết luận - Tài liệu tham khảo – Phụ lục </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY