Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh của Công ty bảo vệ thực vật An Giang

<p> MỤC LỤC 􀁚 􀀉 􀁙 Chương 1: MỞ ĐẦU. 1 1.1. Lý do chọn đề tài .1 1.2. Mục đích nghiên cứu .1 1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .2 1.4. Phương pháp nghiên cứu .2 Chương 2: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. 3 2.1. Kế toán tập hợp doanh thu.3 2.1.1. Doanh thu bán hàng.3 2.1.2. Doanh thu nội bộ .4 2.1.3. Các khoản giảm trừ doanh thu.5 2.1.4. Doanh thu tài chính .6 2.1.5. Thu nhập khác .7 2.2. Kế toán tập hợp chi phí.8 2.2.1. Giá vốn hàng bán.8 2.2.2. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .9 2.2.3. Chi phí tài chính .11 2.2.4. Chi phí khác.12 2.2.5. Chi phí thuế TNDN .12 2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh .15 2.3.1. Khái niệm .15 2.3.2. Nguyên tắc và tài khoản sử dụng.15 2.3.3. Nội dung và kết cấu tài khoản .15 2.3.4. Sơ đồ hạch toán .16 2.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh.17 2.4.1. Các tài liệu dùng trong phân tích.17 2.4.2. Mục đích của việc phân tích lợi nhuận.17 2.4.3. Nội dung phân tích .17 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG. 20 3.1. Giới thiệu sơ lược .20 3.2. Mục tiêu và phạm vi sản xuất kinh doanh .20 3.2.1. Mục tiêu.20 3.2.2. Chức năng kinh doanh của công ty .20 3.2.3. Sản phẩm chính .21 3.2.4. Phạm vi hoạt động .21 3.3. Cơ cấu tổ chức .21 3.4. Vài nét về kế toán .22 3.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán .22 3.4.2. Các hình thức và phương pháp kế toán đang áp dụng.23 3.5. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển .24 3.5.1. Thuận lợi.24 3.5.2. Khó khăn .24 3.5.3. Phương hướng kinh doanh và thị trường phát triển.24 3.5.4. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh trong 2 quý gần đây.25 Chương 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG. 27 4.1. Kế toán tập hợp doanh thu.27 4.1.1. Doanh thu bán hàng.27 4.1.2. Doanh thu tài chính .32 4.1.3. Các khoản thu nhập khác.34 4.2. Kế toán tập hợp chi phí.37 4.2.1. Giá vốn hàng bán.37 4.2.2. Chi phí bán hàng.39 4.2.3. Chi phí quản lý .41 4.2.4. Chi phí tài chính .43 4.2.5. Chi phí khác.45 4.2.6. Chi phí thuế TNDN .47 4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty .49 4.3.1. Tài khoản sử dụng .49 4.3.2. Phương pháp hạch toán và tình hình thực tế tại công ty .49 4.4. Phân tích kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.52 4.4.1. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp .52 4.4.2. Phân tích các chỉ số chủ yếu.58 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 73 5.1. Nhận xét.73 5.1.1. Về cơ cấu quản lý .73 5.1.2. Về công tác tổ chức kế toán.73 5.1.3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh .74 5.2. Giải pháp .75 5.2.1. Về công tác tổ chức kế toán.75 5.2.2. Về nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh .75 5.3. Kiến nghị chung .77 5.4. Kết luận .77 </p>

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • thư viện luận văn

  Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • thư viện luận văn

  Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • thư viện luận văn

  Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY